Martha Häckl
vedoucí tiskového oddělení, tisková mluvčí

Kontakty:
T: 257 085 387
E: martha.hackl@mkcr.cz