Nastavení cookies

Dotazy zasílejte na e-mail: olga.pavlova@mkcr.cz.
 


2023

Formuláře vyúčtování; struktura průběžných a závěrečných zpráv

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Žádosti o dotaci na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací musí být podána v prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále výzvu „MK_L_23 Výzva na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací.“

Tento systém neumožňuje podání výhledu finančních požadavků na následující dva roky, prosíme o jejich zadání do přílohy Struktura popisu projektu bodu E Podmínky pro udržitelnost projektu, výhledy a koncepční představa o projektu v příštím roce/dalších letech, odhad požadavků na dotaci.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. října 2022

2022

Průběžná zpráva a změny projektu

-formulář

U celoročních projektů je příjemce povinen vypracovat písemnou průběžnou zprávu obsahující informaci o čerpání dotace a zaslat ji v elektronické podobě na adresu olga.pavlova@mkcr.cz nejpozději do 31. 7. 2022.

Všechny změny v projektu musí příjemce Ministerstvu kultury oznámit nejpozději do 20. 10. 2022.

Výsledky 3. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. října 2021

Spojte se s námi