Nastavení cookies

Tato kapitola přináší stručný přehled kontrolních zjištění Památkové inspekce z kontrol. Závěry zde uvedené  mají vést k vyvarování se podobných pochybení do budoucna. Cílem je poskytnout orgánům státní památkové péče metodickou  pomoc pro aplikaci zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Závazná stanoviska jako samostatná rozhodnutí.doc, 4.8 MB
Závazná stanoviska dle správního řádu.doc, 1.9 MB
Procesní pochybení.doc, 6.1 MB
Přemisťování kulturních památek.doc, 517.5 kB
Sankční řízení.doc, 1.1 MB
Odvolací řízení.doc, 608.5 kB
Přezkumná řízení.doc, 332 kB
Nápravná opatření.doc, 75 kB
Opatření proti nečinnosti.doc, 56.5 kB
Ostatní.doc, 443.5 kB
Spojte se s námi