V rámci Předsednictví ČR v Radě EU pořádalo Ministerstvo kultury odbornou konferenci za účasti zástupců evropských institucí, regulačních orgánů, médií a akademické obce k vybraným otázkám, které přináší technologický pokrok.