Nastavení cookies

Od 1. 1. 2013 tuto agendu vykonává Státní fond kinematografie

Vláda dne 1. prosince 2010 schválila Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 – 2016 a vzala na vědomí Strategii konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu 2011 - 2016.

Záměrem Koncepce kromě stanovení cesty, kterou by se měla státní podpora české kinematografie v materiálním i nemateriálním smyslu ubírat, je rovněž popsat mnohá specifika sektoru a upozornit na nedostatky a dlouhodobě neřešené problémy.

 

Koncepce obsahuje návrh 14 opatření, která jsou navrhována tak, aby v co nejširší míře splňovala potřeby a možnosti rozvoje české kinematografie. Koncepce může sloužit v příštích několika letech jako solidní podklad pro legislativní a nelegislativní kroky v oblasti kinematografie.

 

Plněním Koncepce by měl být do roku 2016 vytvořen systém, do něhož budou zapojeny státní i nestátní organizace a odborná veřejnost, naplňující cíl rozvoje kinematografie a filmového průmyslu v České republice.

 

Kinematografie se liší od ostatních uměleckých oblastí v několika rovinách. Jednak se v kinematografických dílech – filmech spojuje stránka výtvarná, hudební, literární a interpretační, z hlediska obsahu jsou tato díla zdrojem informací o společnosti, jejím historickém a sociologickém vývoji, v mezinárodním kontextu také o kulturní identitě státu a rozmanitosti jeho obyvatel. Výroba, šíření a uchovávání děl je spojeno s vysokými finančními nároky, a dále kinematografie prochází v posledních letech velkým a neustále se zrychlujícím technickým vývojem. S přihlédnutím k těmto skutečnostem všechny státy, kde je kinematografie rozvinutá, tuto oblast v různé míře, různými způsoby a s využitím různých zdrojů podporují. Rovněž na půdě Evropské unie se v současnosti vede debata o dalším směřování strategií členských států i celé Evropské unie s cílem zvýšit kulturní i ekonomický potenciál tohoto sektoru.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Usnesení vlády č. 871 ze dne 1. prosince 2010.pdf, 921.4 kB
Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie 2011 - 2016.pdf, 181.6 kB
Příloha Koncepce 3.1 Historie - základní vývojové tendence české kinematografie v letech 1945 - 2009 a jejich vyhodnocení.pdf, 38.1 kB
Příloha Koncepce 3.2 Současné institucionální zajištění české kinematografie.pdf, 114.7 kB
Příloha Koncepce 3.3 Přehled podpor v zemích EU.pdf, 69.5 kB
Strategie konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu 2011 - 2016.pdf, 1.3 MB
Příloha Strategie konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu 2011- 2016.pdf, 28.9 kB
Spojte se s námi