Nastavení cookies

19.6.2013

 

Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1
telefon: 296 326 121
fax: 222 210 494
e-mail: ktn@ktn.cz
e-mail digitální knihovny: biblio@ktn.cz

http://www.ktn.cz

 

Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitalizovaných textů.
V souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby.


Aby se nevidomý či slabozraký člověk mohl stát uživatelem služeb KTN, stačí vyplnění čtenářské přihlášky a její potvrzení buď očním lékařem nebo přiložením kopie průkazu ZTP/P.
Podmínkou pro udělení přístupu do digitální knihovny je úředně ověřený podpis na tzv. Prohlášení. Lze stvrdit i elektronickým podpisem či podepsáním před příslušnou pracovnicí KTN v oddělení osobních výpůjček, Krakovská ulice číslo 23 po dobu, kdy je otevřeno pro veřejnost - a to pondělí až čtvrtek od 9 do 18 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin.
Svým podpisem stvrzuje nevidomý či slabozraký občan, že si je vědom svých povinností vůči KTN (např., že služby bude využívat pouze pro svoji osobní potřebu).


KTN na základě smlouvy spolupracuje se zvukovými odděleními knihoven v různých městech České republiky /Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Strakonice, Ústí nad Labem - do těchto knihoven KTN zasílá celou svoji produkci zvukových knih a dále pak podle objednávky do dalších míst - Bruntál, Břeclav, Bučovice, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Havířov, Havlíčkův Brod, Humpolec, Cheb, Chomutov, Jičín, Jihlava, Jirkov, Karlovy Vary, Kladno 2, Klatovy, Kutná Hora, Lanškroun, Lomnice nad Popelkou, Louny, Mladá Boleslav, Náměšť na Hané, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Pečky, Pelhřimov, Poděbrady, Polička, Praha 7, Prostějov, Přerov, Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Sedlčany, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Tábor, Trutnov, Třebíč, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou/, ve Slovenské republice s městskou knihovnou v Bratislavě. 
KTN spolupracuje i s dalšími organizacemi: nakladatelství Albatros, Brailcom, o.p.s., vydavatelství Columbus a Metafora s.r.o., Český rozhlas - Vltava, MATHILDA o.s., Mluvící kniha, Občanské sdružení Apogeum, Reader's Digest Výběr s.r.o., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Středisko rané péče Praha 2, Supraphon, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR; Občanské sdružení nevidomých a slabozrakých Cesty poznání


ČINNOST


Braillovým písmem se tisknou publikace z oblasti krásné i odborné literatury, periodika, hudebniny, letáky, kalendáře, učebnice pro základní školy, jazykové učebnice apod. Produkce reliéfní grafiky je zaměřena na ilustrace knih a učebnic pro děti, ale i na samostatné obrazové publikace - atlasy, nástěnné kalendáře apod. Pravidelně jsou připravovány pro tisk v bodovém písmu Informace knihovny, Literární pohledy, Křesťanská orientace a časopis Záškolák.
Do fondu knihovny v kalendářním roce přibude cca 70 titulů knih a hudebnin.
Pro externí zadavatele je tištěno s různou periodicitou 13 druhů časopisů.
Pro poslech zvukových nahrávek se načítají knižní tituly z běžné nakladatelské produkce, zvukové časopisy a odborná literatura. Učebnice slouží zrakově postiženým žákům základních škol, studentům škol středních a vysokých, ale i jednotlivým profesním skupinám nevidomých a slabozrakých.
Do fondu knihovny z vlastní produkce přibude cca 100 nových titulů krásné literatury ročně.
Pro externí zadavatele je načítáno s různou periodicitou 11 druhů časopisů.

 

 


Služby jsou poskytovány formou zásilkové služby, osobních výpůjček v Krakovské ulici, rozvážkové služby (po hlavním městě) a digitální knihovny.
Půjčování všech materiálů jakoukoliv formou je zcela bezplatné.
Největší zájem čtenářů je již po léta soustředěn na zvukové knihy. Převážná část uživatelů jsou lidé, kteří přišli o zrak v pozdějším věku a naučit se plynule číst Braillovo písmo je pro ně takřka nemožné. Pro většinu z nich je zvuková kniha vítaným prostředkem k vyplnění volného času, ale i k znovunalezení vnitřní rovnováhy a vypořádání se s handicapem. Z pozice těchto lidí má zvuková kniha téměř nenahraditelnou terapeutickou a rehabilitační hodnotu. Mohou si i vybrat zda je pro ně výhodnější titul na kazetě, CD-audio nebo ve formátu MP3 (v odd. osobních výpůjček pak mohou využít i zkopírování titulů na pevné paměti s USB připojením). Aby skladba fondu uspokojila co nejširší okruh čtenářů, je fond zvukové knihy pravidelně doplňován i o tituly ve formátu MP3 a CD-audio, které vycházejí v běžné nakladatelské produkci - Radioservis, Supraphon, Tympanum a další.
Početnou skupinu však tvoří zrakově postižení hudebníci, pro něž KTN hudebniny v Braillově notopisu jednak vydává a jednak přepisuje na základě individuálních požadavků, což jim umožňuje efektivněji vykonávat profesi učitele hudby.
Uživatelé mohou využít i přepisovací a načitatelské služby - jedná se o službu placenou - ovšem jen za zlomek výrobních nákladů.
Je zajištěn i prodej slepeckého papíru, knih, hudebnin a kalendářů tištěných v bodovém písmu.
Začátkem roku 2009 byla čtenářům zprovozněna digitální knihovna Wiking Biblio, která kromě generálního katalogu, objednávkového systému a e-shopu nabízí stahování MP3 souborů - přímý poslech titulů s možností záložkování a stahování digitalizovaných textových souborů knih.


Každoročně KTN se svojí činností seznamuje zájemce z řad široké veřejnosti na Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.

O práci KTN projevují zájem žáci základních, středních i vyšších odborných škol, organizace nevidomých i těžce zrakově postižených, pro které jsou po předchozí dohodě pořádány exkurze.

Pravidelně, jak již bylo výše zmíněno, je tištěn nástěnný kalendář s reliéfní grafikou. Pro rok 2014 bylo zvoleno téma Naše automobily.

Zvláštní pozornost zasluhuje publikace Domovní znamení staré Prahy – 1. část byla vydaná v roce 2012; 2. část publikace KTN vydá v roce 2013. Jedná se o tisk v Braillově písmu a zvětšeném černotisku, vhodně doplněno reliéfními obrázky.

K 100. výročí narození Bohumila Hrabala, Hermy Svozilové-Johnové a Donáta Šajnera vydáme v roce 2014 v bodovém písmu jejich nejznámější díla.

*****
V letošním roce vydáme ojedinělou publikaci – Jiří a Milena Jelínkovi: Notopis v reliéfu. Reliéfní zpracování: David Linek.

Spojte se s námi