Nastavení cookies

Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy duben 2023.docx.docx, 43.5 kB
Akce celý rok aktualizace duben 2023.docx.docx, 151.1 kB
Výstavy celý rok 2023aktualizace duben.doc.doc, 130.5 kB
Spojte se s námi