Nastavení cookies

Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy září 2023.docx.docx, 53.9 kB
Akce celý rok aktualizace září 2023.docx.docx, 222 kB
Výstavy celý rok 2023aktualizace září.doc.doc, 238.5 kB
Spojte se s námi