Nastavení cookies

Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy říjen 2022.docx.docx, 44.2 kB
Akce celý rok aktualizace říjen 2022.docx.docx, 163.5 kB
Výstavy celý rok 2022.aktualizace říjen.docx.docx, 49.6 kB