Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy - červen 2019.docx, 29.6 kB
Akce celý rok 2019 - aktualizace červen.doc, 602.5 kB
Výstavy celý rok 2019 - aktualizace červen.doc, 99 kB