Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy - prosinec 2020.docx, 30.1 kB
Akce celý rok 2020 - aktualizace prosinec.docx, 127 kB
Výstavy celý rok 2020 - aktualizace prosinec.docx, 39.3 kB