Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy - prosinec 2018.docx, 40 kB
Akce celý rok 2018 - aktualizace prosinec.doc, 1.8 MB
Výstavy celý rok 2018 - aktualizace prosinec.doc, 182.5 kB