Kalendář ministra

Příští dny

17.
červen
14:00
Jednání vlády, UV, Praha 1

zavřít
18.
červen
10:00
Účast na zasedání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro kulturní otázky, Nostický palác, Praha 1

zavřít
19.
červen
19:00
Účast na setkání generálních konzulů MZV, Stavovské divadlo, Praha 1

zavřít
20.
červen
10:00
Přijetí filipínského velvyslance, Nostický palác, Praha 1

zavřít
20.
červen
17:30
Účast na letní slavnosti Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Lobkovicův palác, Praha 1

zavřít
23.
červen
10:00
Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky, Památník Lidice

zavřít
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz, ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.