Vzdělání:
Vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovní zkušenosti:
Od roku 1998 působí na Ministerstvu kultury České republiky v pozici:

 • ředitelky legislativního odboru,
 • náměstkyně ministra,
 • vrchní ředitelky sekce,
 • zástupkyně ředitele úřadu,
 • vrchní ředitelky.

Od dubna 2015 zastává pozici náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů, přímo řídí:

 • odbor legislativní a právní,
 • odbor autorského práva,
 • samostatné oddělení Evropské unie,
 • odbor mezinárodních vztahů,
 • odbor výzkumu a vývoje.

Je členkou:

 • Výboru pro Evropskou unii (pracovní orgán vlády pro agendu EU),
 • správní rady společnosti „Plzeň 2015“, z.ú,
 • správní rady obecně prospěšné společnosti „Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války“.

V době předsednictví ČR v Radě EU zajišťovala agendu Ministerstva kultury v této oblasti a současně předsedala pracovní skupině Rady EU pro autorské právo. Jako místopředsedkyně Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání, pracovního orgánu vlády, se podílela na koordinaci přechodu ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v ČR.