P r o f e s n í  ž i v o t o p i s

 

JUDr. Pavel Zeman

 

Vzdělání

 • Střední všeobecně vzdělávací škola (maturita - 1968)
 • Právnická fakulta University Karlovy (absolutorium - 1973, rigorózní zkoušky - 1983)
 • Certifikát Ústavu státu a práva o absolutoriu “Základního vzdělávacího modulu o EU“
 • Osvědčení GŘ státní služby – vzdělávací modul „Problémová jednání a vyjednávání, řešení konfliktních situací“, řada dalších tuzemských  kurzů, školení a seminářů ( např. Eurospeak 1 a  2, Manažerská akademie, Podpora prosazování práv duševního vlastnictví, Nový občanský zákoník, Kontrolní řád ve vazbě na správní řád)
 • Certifikát o absolvování autorskoprávního programu Global Intellectual Property Academy na United States Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia, USA
 • Absolutorium lidové konzervatoře – obor autorské divadlo (tvorba, režie, herectví)
 • Angličtina A3 (CAE)

 

Praxe

 • Ministerstvo kultury ČR - od 09/1991 až dosud – od 08/2005 ředitel odboru autorského práva (od 7/2015 změna označení funkce na Vrchní ministerský rada - vedoucí samostatného odboru autorského práva), předtím ředitel sekretariátu ministra, tajemník pro vládu a parlament a 7 let ředitel odboru církví 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - od 01/1991 do 09/1991 ředitel odboru organizačního a správního (agenda zejm. systemizace a vnitřní správy ministerstva)
 • Ministerstvo průmyslu ČR - 01/1991 - ředitel sekretariátu ministra (pro organizační a personální zabezpečení převodu pracovníků zrušeného Ministerstva stavebnictví)
 • Ministerstvo výstavby a stavebnictví ČR - 01-12/1990 - ředitel sekretariátu ministra
 • ČEZ-Energovod – od 1983 do 01/1990 - vedoucí právního oddělení (agenda zejm. hospodářského a pracovního práva)
 • Prago-Union, generální ředitelství Praha - 1981-1983 - vedoucí právník
 • Česká státní pojišťovna - závod pro zahraničí - 1979-1981 - samostatný vedoucí referent (v angličtině vedená agenda likvidace velkých škod čs. podniků v zahraničí)
 • Státní banka čs. - Hlavní ústav Praha - 1979 – inspektor (v útvaru PAM)
 • Státní banka čs. - pobočka Praha 6  - od 1973 do 1978 (z toho 2 roky základní vojenská služba - staršina v hodnosti vojína) - vedoucí provozního oddělení (agenda zejm. vedení účtů, směnárny, účtárny a počítárny)

 

 

V Praze dne 24. února 2017