Nastavení cookies

Příspěvková organizace

odkaz na IPP

Česká filharmonie

http://www.ceskafilharmonie.cz/media/2143/ro-2018-01_protikorupcni-program-cf_priloha-1.pdf

Husitské muzeum v Táboře

v řešení

Institut umění - Divadelní ústav

http://www.idu.cz/cs/zakladni-dokumenty

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.M.

https://www.ktn.cz/pub

Muzeum loutkářských kultur Chrudim

http://www.puppets.cz/muzeum/dokumenty-ke-stazeni

Muzeum Jana Amose Komenského

http://www.mjakub.cz/soubory/interni_protikorupcni_program--f1300.pdf

Moravská galerie v Brně

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/dokumenty.aspx

Moravské zemské muzeum

http://www.mzm.cz/dokumenty-mzm/

Moravská zemská knihovna v Brně

https://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/vladni-akcni-plan-boje-s-korupci

Muzeum umění Olomouc

http://www.muo.cz/protikorupcni-program/

Muzeum romské kultury

http://www.rommuz.cz/o-muzeu/povinne-udaje/

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n./N.

http://www.msb-jablonec.cz/o-muzeu/soucasnost

Národní památkový ústav

v řešení

Národní divadlo

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/dokumenty

Národní filmový archiv

http://nfa.cz/cz/o-nas/dokumenty/#vnitrni-predpisy

Národní galerie v Praze

v řešení

Národní knihovna České republiky

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/zakladni-dokumenty

Národní muzeum

http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Dokumenty/

NIPOS

http://www.nipos-mk.cz/?page_id=1921

Národní technické museum

http://www.ntm.cz/muzeum/dokumenty

Národní ústav lidové kultury

http://www.nulk.cz/wp-content/uploads/2017/03/Interni_protikorupcni_program.pdf

Památník Lidice

http://www.lidice-memorial.cz/kontakt/dokumenty/interni-protikorupcni-program/

Památník národního písemnictví

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/dokumenty/

Památník Terezín

https://www.pamatnik-terezin.cz/zakladni-dokumenty

Pražský filharmonický sbor

https://filharmonickysbor.cz/document/interni-protikorupcni-program-prazskeho-filharmonickeho-sboru

Slezské zemské muzeum

http://www.szm.cz/rubrika/138/muzeum/dokumenty/zakladni-dokumenty.html

Technické muzeum v Brně

http://www.technicalmuseum.cz/o-muzeu/dokumenty/

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=209

Národní muzeum v přírodě

https://www.nmvp.cz/file/0441faf4d2f53e1f43648bb1e9ca9f16/19463/Protikorupčn%C3%AD%20program%20NMvP.pdf

Spojte se s námi