Narozen
18.4.1967 v Třebíči

Vzdělání

 • Fakulta architektury ČVUT v Praze, doktorský studijní program Architektura a urbanismus, studijní obor Dějiny architektury a rekonstrukce památek, 2009
 • Fakulta architektury ČVUT v Praze, specializační a rekvalifikační studium v oboru památková péče, specializace Dějiny architektury a ochrana nemovitých památek a souborů, 1997
 • Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta hornicko – geologická, obor Lomové dobývání užitkových surovin, 1989
 • Gymnázium v Moravských Budějovicích, 1985

Krátkodobé specializační vzdělávání

 • The Attingham Summer School, The Attingham Trust for the Study of Historic Houses and Collections, 2010
 • Kurs Stavebně historického průzkumu, SÚPP, 1997
 • Kurs základů muzejní konzervace, Moravské zemské muzeum, 1993

Praxe

 • 2013 – 2015 Národní památkový ústav, ředitel územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích
 • 2007 – 2012 Národní památkový ústav, náměstek ředitele územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích
 • 1999 – 2007 Státní památkový ústav v Českých Budějovicích, vedoucí Oddělení památkových průzkumů a monitoringu památek UNESCO
 • 1995 – 1999 Památkový ústav v Českých Budějovicích, referent Oddělení architektury
 • 1992 – 1995 Okresní úřad v Prachaticích, referent Oddělení památkové péče
 • 1991 – 1992 Památkový ústav v Ústí nad Labem, kastelán
 • 1989 – 1992 Speciální stavby Brno, stavební technik

Činnost v odborných aktivitách a komisích

 • Mezinárodní vědecký komitét pro historická města a vesnice ICOMOS – CIVVIH, člen
 • Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS), Český národní komitét, vicepresident
 • Sdružení pro stavebně historický průzkum, člen
 • Památková rada ředitele NPÚ - ÚOP středních Čech v Praze, člen
 • Památková komise města České Budějovice, člen
 • Komise pro památkovou péči rady města Český Krumlov, člen

Odborná specializace
Ve vlastních odborných aktivitách se zaměřuje zejména na oblasti úzce provázané s praktickou ochranou fyzické podstaty památek, zejména na průzkumy ohrožených nemovitých památek a na péči o památkově chráněná území. V poslední době se intenzivně věnuje především reflexi účinnosti metod regulace památkově hodnotných urbanistických celků.

Stav
Ženatý, tři děti (Anna-Marie, Jan, Josef)