Jméno a příjmení Růžena Rusová
Titul Ing.
Služební místo  ředitelka odboru lidských zdrojů

 

 

  

Vzdělání a kvalifikace

1978 - 1983 Vysoká škola zemědělská v Praze, fakulta agronomická
02/1997 – 06/1997 Rekvalifikační kurz pro personalisty (Ekonomická distanční Studia, Kroftova 1/329, Praha 5)

 

                           

Pracovní zkušenosti

06/2005 – dosud

Ministerstvo kultury
postupně vedoucí samostatného personálního oddělení,
zástupkyně ředitele odboru lidských zdrojů
ředitelka odboru lidských zdrojů

05/2004 – 05/2005 Úřad vlády ČR
referentka v oddělení systemizace a organizace ústředních správních úřadů v Generálním ředitelství
státní služby
11/2002 – 04/2004

Ministerstvo kultury
vedoucí samostatného personálního oddělení

zpracování personální a platovéagendy úřadu ministerstva, vzdělávání, péče o zaměstnance, účast v mezirezortních
pracovních skupinách (MPSV, ÚV, MV), příprava implementace zákona č. 218/2002 Sb., o státní službě,

04/1994 – 12/2002

Okresní úřad Kolín
vedoucí personálního oddělení 

zpracování personální, PaM a mzdové agendy vlastního úřadu a územně příslušných obcí (cca250 a 1500 zaměstnanců),
plány personálního rozvoje, vzdělávání, metodická pomoc obcím na úseku personální práce,

01/1992 – 04/1994  ŽIVA, a.s., Kolín
úsekový zootechnik – vedoucí úseku předvýkrmu a výkrmu prasat
09/1983 – 12/1991 JZD Třebovle
směnový zootechnik na VKK Kouřim
faremní zootechnik na farmě Třebovle