Ing. René Schreier, MBA
náměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní

 

 

email: rene.schreier@mkcr.cz
sekretariát
tel.: 257 085 341

Ing. René Schreier, MBA (1978) absolvoval Fakultu ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. V letech 2015 až 2017 se kvalifikoval v rámci systému manažerského profesního vzdělávání Master of Business Administration ve specializovaném studijním programu Finanční management a strategické řízení financí na Business Institutu EDU v Praze. Od roku 1998 až 2006 zastával velitelské funkce v Armádě České republiky. Poté působil jako personalista na Ministerstvu vnitra a vedoucí technického oddělení Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra. V roce 2007 stál u zrodu Ústavu pro studium totalitních režimů v pozici ředitele Kanceláře vládního zmocněnce pro organizační přípravu a zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Mimo jiné zodpovídal za konstituci dvou nově vzniklých organizačních složek státu ve všech oblastech, zejména v ekonomické, IT, investic a za řízení a vedení delimitačního procesu. Náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimu pro ekonomiku, provoz a informatiku byl jmenován počátkem roku 2008. Po odvolání z postu náměstka ředitele v roce 2010 odešel do privátní sféry, kde zastával pozici finančního ředitele. V srpnu roku 2010 byl opět jmenován do funkce náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů pro ekonomiku, provoz a informatiku. Na jaře roku 2013 byl z postu náměstka ředitele odvolán a odešel ze státní sféry do komerčního sektoru, kde do 10. února 2014 měl ve své gesci finanční řízení společnosti, přípravu a koordinaci několika projektů z EU. Dne 10. února 2014 byl jmenován do funkce náměstka ministra kultury pro ekonomiku a provoz. Dne 13. října 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní v Ministerstvu kultury dle zákona č. 234/2014 Sb., O státní službě, kterého se zúčastnil. Výběrová komise po provedeném pohovoru  dospěla k závěru, že žadatel ve výběrovém řízení uspěl a dne 13. listopadu 2015 byl jmenován na služební místo náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní se služebním označením vrchní ministerský rada. René Schreier nebyl a není členem žádné politické strany či hnutí.