STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Ing. Pavla Bendová

Vzdělání:

1978 - 1981                 VŠE – fakulta národohospodářská - postgraduální studium obor: národohospodářská plánování
1968 – 1973                VŠST,  Fakulta textilní
1965 -  1968                SVVŠ Praha 9

 

Jazykové znalosti: Anglický jazyk

Německý jazyk – pasivně (maturitní zkouška a zkouška na VŠ)

Ruský jazyk – pasivně (maturitní zkouška a zkouška na VŠ) 

 

Podrobný přehled o dosavadní pracovní praxi:

2006 – dosud       Ministerstvo kultury – ředitelka odboru církví
2004 –2006         Ministerstvo práce a sociálních věcí – koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu
1998 –2004         Ministerstvo kultury – vedoucí ekonomického oddělení odboru církví
1993 –1998         Metropolitní kapitula u sv. Víta – ekonom kapituly
1993 –1993         Centropen  – referent zahraničního prodeje
1987 –1992         Ministerstvo průmyslu – vedoucí odborný referentspecialista -privatizace
1976 –1986         Česká plánovací komise  – ekonomická a plánovací činnost
1973 –1976         Centrotex – obchodní referent
1973 –1973          Triola Praha – výrobní kalkulant

 

Datum: V Praze dne 20. 2. 2017