Jméno a příjmení Marcel Uchytil
Titul  Ing.
Služební místo ředitel odboru investic a veřejných zakázek

 

 

Vzdělání a kvalifikace

 

2000 – 2005                Univerzita obrany v Brně, vojenské pozemní stavby

 

Pracovní zkušenosti

 

                                    Ministerstvo kultury

2/2014 – dosud           ředitel odboru investic a veřejných zakázek

                                   

                                              

9/2010 – 1/2014          OSVČ

 

                                    Ústav pro studium totalitních režimů

1/2008 – 6/2010          ředitel odboru ekonomiky a provozu

 

                                    Vězeňská služba ČR, generální ředitelství

10/2006 – 8/2007        investiční referent

 

                                    Ministerstvo obrany

7/2000 – 9/2006          Úřad státního odborného dozoru -  odborný správní rada 

 

                                    Ministerstvo obrany

3/1999 – 6/2000          Vojenská ubytovací a stavební správa - technický dozor investora