Jméno a příjmení

Jan Řežábek

Titul

Ing.

Služební místo 

ředitel odboru vnitřní správy

 

Vzdělání a kvalifikace

 

 

  1983 – 1988                       VŠ – ČVUT  fakulta strojní  

  1978 – 1982                        SOU - strojírenská technologie

 

 

Absolvent dvouletého odborného specializačního studia „ Oceňování nemovitostí“ s vydaným certifikátem č. 832011, certifikát odborný seminář Veřejné zakázky.

Vstupní vzdělávání následné – Ministerstvo vnitra ČR, certifikát – veřejné zakázky, veřejné zakázky malého rozsahu, elektronické nástroje pro VZ

soustružník, frézař, plynař NTL, STL.

 

Pracovní zkušenosti

1988 – 1989 Laboratorní přístroje Praha
technik měření a řízení jakosti.
1990 – 1994
Česká televize Praha
hospodářská správa
Dělení federálního majetku, restituční nároky,
práva objektu, návrhy smluv, nároky,
převody do fondu národního majetku,
práva objektu, návrhy smluv, výběrová řízení.
 
1994 – 2002
KASPO
tepelná technika
vedoucí výroby
Zajištění výroby, dodávky subdodavatelů včetně materiálů,
řízení výroby dle specifikace zákazníků, vývoj výrobků,
sledování nových trendů, jednání se zákazníky.
 
2002 – 2008
Ministerstvo obrany
hospodářsko správní manažer
Zajištění VZ pro zabezpečení chodu sekcí.
Nákup IT techniky a spotřebního materiálu.
 
2008 - 2014
Ústav pro studium totalitních režimů - Archiv bezpečnostních složek
pověřen řízením odboru ekonomiky a provozu
VZ pro veškerou činnost zabezpečující chod provozu.
Příprava veškerých odběratelských smluv.
Zabezpečení vozového parku včetně veškerého provozu.
 
2014 - dosud
Ministerstvo kultury
ředitel odboru vnitřní správy
Zajišťuje a vykonává pro ministerstvo provozně
technické a obslužné činnosti
Včetně souvisejících činností ekonomických a majetkoprávních.