Státní fond kultury ČR oznamuje, že v současné době nepřijímá žádosti o poskytnutí dotace. Rada Státního fondu kultury rozhodla od 30. 11. 2017 pozastavit příjem žádostí. Na žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury po tomto termínu se bude hledět, jako by nebyly podány.

Informace o dalším postupu ohledně příjmu žádostí budou uveřejněny na webových stránkách během měsíce března 2018.

 

Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok.

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.

Rada fondu nebude přijímat žádosti státních příspěvkových organizací.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí rady r. 2018.xlsx, 30.4 kB