Rada Státního fondu kultury rozhodla, že vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí a omezeným finančním prostředkům fondu určených pro rozdělení na projekty, pozastavuje od 26. 11. 2018 příjem žádostí o poskytnutí dotace na projekty s termínem realizace v roce 2019.

Na žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury počínaje dnem 26. 11. 2018 se bude hledět, jako by nebyly podány.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí rady r. 2019.xlsx, 31.5 kB