Rada Státního fondu kultury rozhodla, že vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí a omezeným finančním prostředkům fondu určených pro rozdělení na projekty, pozastavuje od 26. 11. 2018 příjem žádostí o poskytnutí dotace na projekty s termínem realizace v roce 2019.

Na žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury počínaje dnem 26. 11. 2018 se bude hledět, jako by nebyly podány.

Žádosti doručené v termínu do 25. 11. 2018 (včetně) budou posouzeny v pořadí dle doručení, nejpozději během dubna 2019.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí rady r. 2019.xlsx, 46.3 kB