Rada Státního fondu kultury oznamuje, že vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí pozastavuje od 30. 11. 2017 příjem žádostí o poskytnutí dotace na projekty s termínem realizace v roce 2018.

Na žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury po tomto termínu se bude hledět, jako by nebyly podány.

Žádosti se do konce roku 2017 budou pouze projednávat, k případné úhradě poskytnuté dotace dojde až po schválení státního rozpočtu na rok 2018, tj. po  1. 1. 2018

 

Nový formulář žádosti na rok 2018 je k dispozici v souboru Formuláře

Využití institutu „slyšení“ (tzn. možnosti představení projektu Radě v době jeho projednávání) není povinné, je vhodné pouze v případě, kdy je třeba doplnit k žádosti nové informace. Účast či neúčast na slyšení rozhodnutí rady o přidělení a výši dotace neovlivní

 

Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně

Rada fondu nebude přijímat žádosti státních příspěvkových organizací.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí rady r. 2018.xlsx, 20 kB