Rada Státního fondu kultury oznamuje, že přijímá žádosti o poskytnutí dotace na projekty s termínem realizace v roce 2017. Z celkové částky 25 mil. zbývá k rozdělení 17.135.000,-Kč.

Mezní lhůta pro příjem žádostí je minimálně čtyři měsíce před zahájením projektu. Formulář žádosti na rok 2017 je k dispozici v souboru Formuláře. Rozhodným dnem pro příjem žádostí je datum předání k poštovní přepravě či osobní předání na podatelnu Ministerstva kultury.
Využití institutu „slyšení“ (tzn. možnosti představení projektu Radě v době jeho projednávání) není povinné, je vhodné v případě, kdy je třeba doplnit k žádosti nové informace. Účast či neúčast na slyšení rozhodnutí rady o přidělení a výši dotace neovlivní.

Rada nebude přijímat žádosti státních příspěvkových organizací.
Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.
Na poskytnutí prostředků Fondu není právní nárok.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí Rady na rok 2017.xlsx, 27.9 kB