Finanční prostředky Státního fondu kultury ČR určené na podporu kulturních projektů na rok 2018 byly již vyčerpány. Žádosti, na které finanční prostředky nezbyly, budou vráceny včetně žadatelského poplatku. 

Rada rozhodla, že příjem žádostí pro projekty s realizací v roce 2019 bude zahájen dne 1. 11. 2018 (na žádosti zaslané před tímto termínem se bude hledět, jako by nebyly podány) . Prvních 14 dnů se budou přijímat žádosti s termínem realizace projektu od 1. 1. 2019. Po uplynutí této lhůty se budou přijímat žádosti opět čtyři měsíce před zahájením projektu.

Nový formulář pro rok 2019 a podmínky příjmu žádostí budou do konce měsíce září zveřejněny na těchto internetových stránkách.

 

Soubory ke stažení