Rada Státního fondu kultury ČR oznamuje, že současné době přijímá žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018. Mezní lhůta pro příjem žádostí je minimálně čtyři měsíce před zahájením projektu. Lhůta čtyř měsíců se počítá ode dne předání žádosti k poštovní přepravě či osobní podání na podatelnu Ministerstva kultury (např. žádost podaná dne 15. 3. 2018 může mít termín realizace projektu nejdříve od 15. 7. 2018).

Žádosti se do konce roku 2017 budou pouze projednávat, k případné úhradě poskytnuté dotace dojde až po schválení státního rozpočtu na rok 2018, tj. po  1. 1. 2018

 

Nový formulář žádosti na rok 2018 je k dispozici v souboru Formuláře

Využití institutu „slyšení“ (tzn. možnosti představení projektu Radě v době jeho projednávání) není povinné, je vhodné pouze v případě, kdy je třeba doplnit k žádosti nové informace. Účast či neúčast na slyšení rozhodnutí rady o přidělení a výši dotace neovlivní

 

Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně

Rada fondu nebude přijímat žádosti státních příspěvkových organizací.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí rady r. 2018.xlsx, 16 kB