Nastavení cookies

Výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti hudby bylo vyhlášeno v říjnu 2021 (1. kolo, přičemž příjem žádostí byl do 1. 11. 2021) a v prosinci 2021 (druhé kolo, přičemž příjem žádostí byl do 31. 1. 2022). Oddělení umění obdrželo v oblasti divadla a tance celkem 16 žádostí o stipendium. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno komplexní známkou na škále 1 – 10 bodů).

Složení komise: PhDr. Ingeborg Radok Žádná (předsedkyně), Mgr. Svatopluk Zaal, PhDr. PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.

Zasedání oborové rady proběhlo 22. března 2022.

K podpoře bylo doporučeno 6 žádostí o studijní stipendium a 1 žádost o tvůrčí stipendium.

Výsledky výběrového řízení

Spojte se s námi