Nastavení cookies

Výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti hudby bylo vyhlášeno v říjnu 2022 (1. kolo, přičemž příjem žádostí byl do 7. 11. 2022, do 15.00 hodin) a v listopadu 2022 (druhé kolo, přičemž příjem žádostí byl do 12. 12. 2022 do 15.00 hodin). Oddělení umění obdrželo v oblasti hudby celkem 15 žádostí o stipendium. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno známkou na škále 0 – 5 bodů).

Složení komise: PhDr. Ingeborg Radok Žádná, Mgr. Dita Hradecká (předsedkyně), PhDr. Miroslav Pudlák, Csc.

Zasedání oborové rady proběhlo 20. prosince 2022.

Podpořeny byly 2 žádosti o tvůrčí stipendium a 7 žádostí o studijní stipendium.

Výsledky výběrového řízení

Spojte se s námi