Nastavení cookies

 

Žadatel: Národní památkový ústav

Lokalizace: Beroun, Středočeský kraj

 

 

 

 

Anotace:

Předmětem projektu je rehabilitace a obnova chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce a východní části Purkrabství NKP hradu Karlštejn. Tyto nové prostory se veřejnosti zpřístupní otevřením nových expozic, konáním akcí ve víceúčelovém sálu a na zahradě na parkánu.

Předmětem je také vybudování nových sítí a moderního návštěvnického centra a zabezpečení památky. To vše jako zásadní krok ve smyslu koncepce obnovy hradu.

Termíny

Datum podání žádosti

17. 3. 2017

Datum schválení

18. 1. 2018

Předpokládané ukončení

31. 5. 2023

Rozpočet

Celková částka projektu

146 761 697,85 Kč

Z toho podíl EU

79 872 886,70 Kč

Z toho podíl SR

14 095 215,30 Kč

Vlastní zdroje

52 793 595,85 Kč

                                                     

Výchozí stav:

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1962 – je hrad vyhlášen národní kulturní památkou a od té doby patří mezi nejnavštěvovanější české historické objekty.

Benefity projektu:

Realizací projektu se rehabilitují a nově zpřístupní cenné prostory, vytvoří nové expozice a prostory pro nové akce, vytvoří virtuální model architektonického vývoje hradu, kvalitativně se zvýší návštěvnické prostředí a zefektivní návštěvnický provoz, obnoví se technicky nevyhovující infrastruktura a zvýší se prestiž a návštěvnost hradu.

Cíle projektu:

Cílem je zejména rehabilitace a obnova chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce a východní části Purkrabství národní kulturní památky státního hradu Karlštejn a zpřístupnění těchto prostor a historických hodnot památky široké veřejnosti otevřením nových expozic, společenského sálu pro konání akcí a nově i zahrady na parkánu. Dalším cílem je nové řešení technických sítí, které jsou v havarijním stavu a instalace nového zabezpečovacího systému. Pro návštěvníky bude zřízeno moderní a pohodlné návštěvnické centrum a vhodněji řešené toalety, vč. bezbariérové.

Náplň projektu:

· Rehabilitace suterénu Císařského paláce, arkádového přístavku a skalního sklepa – rehabilitace a zpřístupnění veřejnosti významných autentických středověkých prostorů Císařského paláce.

· Zřízení nového technického zázemí ve skalním sklepě Císařského paláce – provozní a skladovací zázemí víceúčelového sálu.

· Adaptace východní části přízemí Purkrabství (významných pozdně gotických interiérů) pro společenské a kulturní návštěvnické centrum.

· Zpřístupnění veřejnosti autentických gotických sklepních prostorů v 1. PP Purkrabství za účelem zřízení expozice vinařství a umístění „Virtuální podoby před rekonstrukcí Josefem Mockerem“.

· Zpřístupnění navazujících původních nově odhalených gotických sklepních prostorů.

· Vybudování nového sociálního a technického zázemí v prostoru jižního parkánu, včetně prezentace archeologických nálezů.

· Obnova užitkové zahrady na jižním parkánu a její řízené zpřístupnění veřejnosti.

· Rekonstrukce části inženýrských sítí a vybudování nové elektrorozvodny.

· Digitalizace „Virtuální podoby hradu před rekonstrukcí Josefem Mockerem“.

 

 

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Spojte se s námi