Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, na základě ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program č. j. 22303/2002 ze dne 2. 1. 2003, v platném znění z 21. prosince 2018 a dle příkazu ministryně kultury č. 40/2012, kterým se vydává směrnice pro poskytování příspěvků v rámci specifických programů na úseku památkové péče ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury,

vyhlašuje

HAVARIJNÍ PROGRAM

Předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2023
  2. Žádost o státní dotaci v roce 2023

Tento vyplněný formulář vytiskněte, podepište a přiložte k Návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu.

Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu spolu s Žádostmi o státní dotaci včetně příloh jsou přijímány nebo se zasílají do 31. ledna 2023 včetně na místně příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

Program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek vyjma ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Finanční příspěvky jsou poskytovány na opravu a restaurování všech typů nemovitých kulturních památek (vč. technických, atd.) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a v souladu se zásadami památkové péče.

Bližší informace najdete v materiálu Vyhlášení Havarijního programu na rok 2023.

 

Schválené finanční příspěvky na rok 2023

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh na zařazení do programu v roce 2023.doc.doc, 87.5 kB
Žádost o státní dotaci 2023.xlsm.xlsm, 433.6 kB
Žádost o státní dotaci 2023 s vysvětlivkami.xlsm.xlsm, 433.8 kB
Vyhlášení Havarijního programu na rok 2023.doc.doc, 145 kB
Kód číselník PF.pdf.pdf, 207.1 kB
F 1 - Čestné prohlášení o nedostatku finančních prostředků.doc.doc, 57.5 kB
F 2 - Plná moc.doc.doc, 60 kB
F 3 - Formulář na přiloženou fotodokumentaci.doc.doc, 55.5 kB
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijního programu ze dne 15. 12. 2022.pdf.pdf, 1.2 MB
Formulář vyúčtování na rok 2022.doc.doc, 44 kB
Transparent.doc.doc, 45 kB
Spojte se s námi