Ministerstvo kultury, odbor církví, vyhlašuje dva konkurzy v programu Kulturní aktivity, a to:

  1. pro církve a náboženské společnosti na projekty významných kulturních aktivit náboženského charakteru, obsahově spjatých s jejich činností a historií,
  2. pro spolky na projekty náboženských a nábožensko-kulturních aktivit, obsahově spjatých s církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými v ČR.

 

Projekty přihlášené do konkurzů jsou posuzovány odbornými komisemi, a to v rámci každého konkurzu zvlášť.

Komise mají sedm členů. Členy komise navrhují Česká biskupská konference (3 členy), Ekumenická rada církví v ČR (3 členy) a Federace židovských obcí v ČR (1 člen), a to ze zástupců svých církví a náboženských společností nebo z osobností z oblasti kultury.

Členství v komisi je čestnou funkcí. Funkční období je tříleté, každý rok dochází k obměně nejméně dvou členů. Členové komise mohou být jmenováni nanejvýše na dvě období bezprostředně následující.

 

Složení komisí pro rok 2019:

Za Českou biskupskou konferenci:

Mgr. Tereza Myslilová
Mgr. Jiří Uher
Mgr. Irena Karlová

 

Za Ekumenickou radu církví v ČR:

Ing. Jaroslav Justic
pí. Eva Zadražilová
Ing. Jan Procházka

 

Za Federaci židovských obcí v ČR:

JUDr. Tomáš Kraus

 

Komise pro výběr projektů spolků:

Za Českou biskupskou konferenci:

Mgr. Tereza Myslilová
Mgr. Jiří Uher
Mgr. Irena Karlová

 

Za Ekumenickou radu církví v ČR:

Ing. Jaroslav Justic
pí. Eva Zadražilová
Ing. Jan Procházka

 

Za Federaci židovských obcí v ČR:

pí. Květa Svobodová

 

Hlasování v komisích o přidělení dotace probíhá veřejně. V případech, kdy některý z členů komise má vazbu na žadatele o dotaci, neúčastní se tento člen hlasování o daném projektu.