Ministerstvo kultury, SOCNS, vyhlašuje jediný konkurz v programu Kulturní aktivity, a to:

  • Konkurz na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky

 

Projekty přihlášené do konkurzu jsou posuzovány odbornou komisí.

Komise má sedm členů. Členy komise navrhují Česká biskupská konference (3 členy), Ekumenická rada církví v ČR (3 členy) a Federace židovských obcí v ČR (1 člen), a to ze zástupců svých církví a náboženských společností nebo z osobností z oblasti kultury.

Členství v komisi je čestnou funkcí. Funkční období je tříleté, každý rok dochází k obměně nejméně dvou členů. Členové komise mohou být jmenováni nanejvýše na dvě období bezprostředně následující.

 

Složení komise pro rok 2021:

Za Českou biskupskou konferenci:
Mgr. Tereza Myslilová
Mgr. Irena Karlová
PhDr. Kateřina Pulkrábková

Za Ekumenickou radu církví v ČR:
pí Eva Zadražilová
Ing. Jaroslav Justic
Ing. Renata Šimandlová

Za Federaci židovských obcí v ČR:
JUDr. Tomáš Kraus

 

Hlasování v komisi o přidělení dotace probíhá veřejně. V případech, kdy některý z členů komise má vazbu na žadatele o dotaci, neúčastní se tento člen hlasování o daném projektu.