Nastavení cookies
Jediná výzva na podporu obnovy a revitalizace movitého nemovitého kulturního dědictví byla vyhlášena v prosinci 2019. Žadatelé předložili celkem 135 žádostí. Dvě třetiny žádostí byly připraveny ve spolupráci s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. S ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu se nepodařilo uspokojit všechny žadatele o grant, přestože kvalita podaných žádostí byla na velmi vysoké úrovni.
 
Celkem bylo podpořeno 16 vynikajících projektů, které zastupující většinu oblastí – movité kulturní památky a sbírky (výtvarné umění, historické, uměleckoprůmyslové a etnografické předměty, umělecká řemesla), knihovní fondy (knihy, písemnosti a tisky, fotografie), zabezpečující movité a nemovité kulturního dědictví a nemovité kulturní dědictví (dvě třetiny projektů).
Všechny schválené žádosti jsou připraveny ve spolupráci s partnery z donorských států.
 
Vzhledem k vyčerpané alokaci, nebude již tato výzva v aktuálním programovém období opakována.
Finální výsledky výzvy zaměřené na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví jsou k dispozici na odkazu: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality
Spojte se s námi