Nastavení cookies

První výzva na podporu současného umění byla vyhlášena v listopadu 2019. Žadatelé předložili celkem 74 žádostí a naprostá většina z nich byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska, Islandu a z obou zemí.
Kvalita všech podaných žádostí byla na velmi vysoké úrovni, a přestože, z důvodu dopadu pandemie na kulturní sektor, byla alokace výzvy navýšena o téměř 34 milionů Kč, nebylo možno uspokojit všechny žadatele o grant.
 
Celkem bylo podpořeno 26 vynikajících projektů z oblasti divadla, hudby, literatury, nového cirkusu a výtvarného umění za téměř 110 milionů Kč. Pouze s jedinou výjimkou jsou všechny schválené projekty připraveny ve spolupráci s partnery z donorských států, a to z Norska a Islandu. Do projektů je celkem zapojeno 34 uměleckých a kulturních subjektů ze zahraničí.
 
Finální výsledky 1. výzvy zaměřené na současné umění jsou k dispozici na odkazu: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality

Spojte se s námi