Nastavení cookies

Zasedání výběrové poroty k předběžnému výběru se bude konat v termínu od 12. – 14. října 2022, od 9.00 – 17.00 hod,  na Ministerstvu kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1. Podrobný program bude zveřejněn před konáním akce.
 

Časový rámec představení projektů

          ústní prezentace každého z kandidátských měst, která by měla nastínit hlavní body kandidatury v časovém limitu 30 minut;

Na žádost Evropské komise byl pozměněn Jednací řád soutěže  a byl navýšen čas na následné odpovědi zástupců každého z kandidátských měst na otázky poroty, a to  na 60 minut.

 

The time limit of the hearing

         An oral presentation by each candidate city, giving an outline of its candidature, with a time limit of 30 minutes.

The Rules of procedure have been amended at the request of the European Commission and the panel, a question/answer session between the Panel and each candidate city, with a new time limit of 60 minutes.