Nastavení cookies

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Haagská konference o mezinárodním právu soukromém (HCCH) vypracovaly dotazník pro sběr informací o problémech, s nimiž se setkává praxe při řešení otázek mezinárodního práva soukromého v soudních sporech týkajících se duševního vlastnictví. 

Dotazník je určen široké odborné veřejnosti: právníkům, akademické sféře, soudcům  apod.

Dotazník je zveřejněn online na adrese:  https://surveys.wipo.int/s3/hcch-wipo-questionnaire-2021. Více informací je dostupných z https://www.wipo.int/about-ip/en/judiciaries/2021survey.html .

Veškeré dotazy, týkající se dotazníku, lze zaslat sekretariátu WIPO na adresu justice.institute@wipo.int.

Uzávěrka odpovědí je 30. června 2021.

Spojte se s námi