Dobrý den,

ráda bych vyjádřila nesouhlas s církevními restitucemi, neboť prolamují hranici února 1948 a vrací římskokatolické církvi něco, co ji nikdy nepatřilo.

Cituji z vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ. (http://psp.cz/ff/b7/ae/6a/08.htm)

Hlava IV - Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
§ 18 Závěrečná ustanovení
...
26. Práva a povinnosti zakladatele Náboženské matice vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Církev římskokatolická.

Přičemž ve stejném materiálu se v důvodové zprávě píše:

"Náboženská matice (se sídlem Thákurova 3, Praha 6, IČ 00052914) je právnickou osobou sui generis; jedná se o právního nástupce náboženských fondů založených císařem Josefem II. (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 A 35/2002 – 73, ve kterém se stanoví, že Náboženská matice není organizační součástí římskokatolické církve. Náboženská matice jakožto nástupkyně původních zemských náboženských fondů je veřejným fondem."

Můžete mi prosím vysvětlit, proč prolamujete hranici února 1948 a rušíte reformu Josefa II.?

Můžete mi prosím vysvětlit, proč Římskokatolická církev dostane majetky Náboženské matice, které ji nikdy v minulosti nepatřily? Například se jedná o 5 000 hektarů lesů a polí na Nejdecku. V tomto případě se nejedná o žádné restituce či nápravu křivd, ale o velkorysý dar Římskokatolické církvi.


ODPOVĚĎ

Náboženská matice je právním nástupcem sloučených náboženských fondů českého a moravskoslezského, založených kabinetními listy císaře Josefa II. Ze dne 27.2. a 11.3.1782. Na Náboženskou matici bylo převedeno jmění klášterů, které byly Josefem II. zrušeny.

V minulosti měl stát prostřednictvím Náboženské matice financovat katolický kult, zejména platy a penze duchovenstva. Náboženská matice měla zastupovat před soudy a úřady řády a kongregace, konventy a jiná řeholní zařízení jako zákonný zástupce. Měla zajišťovat řeholníkům a řeholnicím právo na práci a účast na národním důchodu. Měla spravovat některé řeholní domy (kláštery), měla pečovat o řeholní majetek umělecké a historické ceny. Výtěžek ze své činnosti měla věnovat na účely římskokatolické církve.

Náboženská matice je subjekt sui generis. Povahou Náboženské matice se v poslední době zabýval Nejvyšší správní soud, ve svém rozhodnutí sp. zn. 5 A 35/2002 - 73 ze dne 2. 11. 2006. V tomto rozhodnutí je uvedeno, že Náboženská matice je veřejným fondem s právní subjektivitou. Není organizační součástí římskokatolické církve, ani státním fondem. Jde o zvláštní samostatný subjekt, jehož účelem je správa části majetku římskokatolické církve a výnosů z něho, a to pro potřeby římskokatolické církve.

V 50. letech byly do správy Náboženské matice převedeny zabrané kláštery, které ale nepřestal být vlastnictvím řádů. Část z toho se vrátila výčtovým zákonem a rozhodnutími vlády.

Je nutno se s existencí Náboženské matice vypořádat. V ostatních zemích Rakouska-Uherska už náboženské fondy vypořádány byly. Např. v Rakousku majetek Náboženské matice převzal stát, a poskytl církvi finanční náhradu.

Náboženská matice je subjekt založený aktem na úrovni zákona. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání Náboženskou matici neruší. Nadále se bude jednat o samostatný subjekt s vlastním majetkem, který bude sloužit potřebám Římskokatolické církve. V žádném případě se tak nejedná o prolomení hranice 25. 2. 1948, ani o dar Církvi římskokatolické. 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Dotaz - Náboženská matice.doc, 26 kB