Nastavení cookies

V rámci implementace Národního plánu obnovy připravil odbor umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury první výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace:

obě výzvy jsou realizovány pod komponentou 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru: iniciativa status umělce

Výzva č. 2/2022 - Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace

Výzva č. 3/2022 - Podpora projektů kreativního učení

Výzva č. 1/2022 - Mobilita I je administrována odborem mezinárodních vztahů - bližší informace zde