Nastavení cookies

Výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti divadla a tance bylo vyhlášeno v říjnu 2021 (1. kolo, přičemž příjem žádostí byl do 1. 11. 2021) a v prosinci 2021 (druhé kolo, přičemž příjem žádostí byl do 31. 1. 2022). Oddělení umění obdrželo v oblasti divadla a tance celkem 22 žádostí o stipendium, 3 žádosti byly vyřazeny OUKKO pro nesplnění formálních náležitostí. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno komplexní známkou na škále 1 – 10 bodů).

Složení komise v roce 2021: MgA. Marie Špalová, Mgr. Petr Pola, Ph.D. (předseda), Zuzana Sýkorová, Dipl. Um., MgA. Mgr. David Pizinger, Ph.D.

Zasedání oborové rady proběhlo 17. března 2022.

K podpoře bylo doporučeno 7 žádostí o tvůrčí stipendium a 2 žádosti o studijní stipendium.

Výsledky výběrového řízení

Spojte se s námi