Nastavení cookies
 

logo npo mkcr eu.png

Iniciativa 4.5.3 Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II

Dotační program je určen k podpoře digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Bude podpořena tvorba digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, a to v následujících tematických okruzích:

 1. digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování,
 2. digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování,
 3. digitalizace trojrozměrných kulturních statků,
 4. digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování,
 5. digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek,
 6. digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek,
 7. digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů,
 8. digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

0342/2024

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy 1. 9. 2023

Vyhlášení výzvy bude upřesněno 7. 9. 2023

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK od 18. 9. 2023 ve 13:00 

Příjem žádostí bude ukončen dne 14. 11. 2023 v 15:00

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období

od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Alokace

191 632 341 Kč

Oprávněný žadatel

 1. vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

 2. Národní památkový ústav a ostatní vlastníci nebo správci národních kulturních památek,

 3. specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve a pracoviště zaměřená na ochranu kulturního dědictví při římskokatolických řádech a kongregacích.

 

Indikátory výzvy

Počet podpořených „podniků“ – muzeí, galerií a dalších oprávněných žadatelů

Počet návštěv digitalizovaných předmětů – prostřednictvím vzdáleného přístupu

Garant výzvy

Odbor muzeí a galerií

 

 

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF (pouze výzva) + přílohy (pouze přílohy)

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Aktuality a informace pro žadatele

 • Dne 1. 9. 2023 byla výzva zveřejněna na webových stránkách MK.
 • MK oznamuje změny ve výzvě č. 0342/2024. Dokument ke stažení zde.

Výsledky dotačního řízení 2023 

Často kladené dotazy

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi