Evidenční číslo Periodikum Vydavatel Obsahové zaměření Okres Kraj Periodicita Evidováno Přerušeno Ukončeno
1 E 5035 NAŠE RODINA Nakladatelství Naše rodina s.r.o. Časopisy pro ženy nebo pro muže a tiskoviny rodinného typu Praha Hlavní město Praha 52 01.10.1968


1-20