Evidenční číslo Periodikum Vydavatel Obsahové zaměření Okres Kraj Periodicita Evidováno Přerušeno Ukončeno
1 E 4919 FOLIA GEOBOTANICA BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 17.11.1967 08.04.2008
2 E 21830 BOTANIKA, informační a popularizační časopis BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 2 19.09.2014


1-20