Linden tree of the Republic  – symbol of national identity Lindentree.cz 2018 The aim of the project is to save the historical messages of the Linden tree of the republic, which are living monuments and unique symbols of our national history. At the same time, the project initiates and gives recommendations for planting new jubilee linden trees on the occasion of the 100th anniversary of the founding of the Czechoslovak Republic.

Days of private castles

Czech HistoricalHousesAssociation

květen 2018

Komentované prohlídky hradů a zámků (např: Blatná, Dobříš, Hrádek u Sušice, Nové Město nad Metují, Rychvald, Stránov, Úholičky)

Ifletterscostmoney

Mendel European Centre think tank i ncooperationwithMs. Mariela Baeva

konec dubna 2018

Informační kampaň se zaměřuje na tři různé formy písma, které patří ke společnému kulturnímu dědictví: azbuce, písemným systémům Sýrie a Ghany (také ústní tradice). Jedná se o historická centra prosperity v době vynálezu psaní. Četba z autentických a literárních zdrojů.

WanderingaroundEurope'sculturalheritage and EU funds

Eurocenter Plzeň

22.1. 2018 – 31.12. 2018

Minimálně cyklus 10 besed s názvem „Putování po evropském kulturním dědictví a s fondy EU“ si klade za cíl seznámit publikum s vybranými členskými státy EU, jejich hlavními turistickými cíli, památkami a kulturními zajímavostmi vč. informací o českých památkách, jejichž rekonstrukce byla hrazena z ESIF. Pravidelný měsíční cyklus pro širokou veřejnost je domluven ve spolupráci s Městskou knihovnou Rokycany, není však vyloučena případná spolupráce s dalšími knihovnami v Plzeňském kraji. Na začátku každé besedy bude věnována stručně pozornost také orgánům EU vč. Komise, která každoročně vyhlašuje tematické roky.

Festival „Povaleč

Festival Povaleč

2.8. 2018 – 5.8. 2018

Třídenní festival Povaleč se bude konat v barokní obci Valeč na Karlovarsku již potřinácté. Festival je největší akcí svého druhu v kraji a vyniká především svým osobitým a striktně nekomerčním charakterem. Povaleč je akcí v pravém slova smyslu multižánrovou – návštěvníkům nabízí pestrou škálu domácích i zahraničích kapel, filmů, divadel, přednášek, workshopů, site-specific performancí, unikátní výstavu a mnoho dalších aktivit – to vše v jedinečných prostorách obce a jejího zámku a zámecké zahrady.

The myth ofEurope

FoundationDrAKDr.Altenburg Kohl/Museum Montanelli

15.3. 2018 – 31.7. 2018

Výstava německé malířky ANTOINETTE s názvem Mýtus Evropa se umělecky zaobírá hledáním identity evropského kontinentu. Pomocí prostředků současného malířství vypráví příběhy z „evropské“ mytologie a zaměřuje se na recepci těchto obrazů. Výstava nabízí platformu k úvahám o našem kontinentu, o jeho kulturní minulosti a o tom, co máme jako Evropané společné.

Our France - Frenchpoetry, Czech illustrators and translators in the 20th century

MemorialofNationalLiterature

10.5. 2018 – 31.10. 2018

Projekt je pořádán u příležitosti vzniku Československa v roce 1918, při jehož vzniku hrála Francie nezastupitelnou roli. V úvodu výstavy budou shrnuty česko-francouzské vztahy přibližně v období 1916–1920, a to především z historického, politického a kulturního hlediska. Hlavní téma, které představuje české ilustrátory a překladatele 20. století francouzské poezie v celém jejím rozsahu, je vztaženo ke sbírce Památníku národního písemnictví, a to průřezově k fondům literárního archivu, knihovny a uměleckých sbírek. Další předměty jsou zapůjčeny z českých institucí (Uměleckoprůmyslové museum, Národní galerie, Moravská galerie, Moravské zemské muzeum), jakož i ze soukromých českých sbírek a ze sbírky prof. Antoina Marèse (ucelený knižní soubor obsahující bibliofilie a autorské knihy).

LiterarychronicleoftheFirst Republic

MemorialofNationalLiterature

1.1. 2018 – 31.12. 2018

Výpravná publikace přináší panoramatický obraz mimořádně bohaté etapy kulturních dějin českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi v období mezi světovými válkami. Pomocí kalendária, fotografií, reprodukcí, ukázek a krátkých, přístupně psaných kapitol přibližuje nejvýznačnější literární události, instituce a díla z období od založení Československé republiky do mnichovské krize. Pozornost je věnována nejen literatuře českého jazyka, ale také textům slovenským, německým či maďarským, celému prostoru první republiky. Celek sestává z 21 oddílů, z nichž každý popisuje jeden rok z intervalu 1918–1938. Kniha je výsledkem spolupráce bohemistů, germanobohemistů, slovakistů a ukrajinistů působících převážně v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Památníku národního písemnictví v Praze a Ústavu slovenskej literatury SAV v Bratislavě v čele s PhDr. Petrem Šámalem, Ph.D., PhDr. Tomášem Pavlíčkem, Ph.D. a doc. mgr. Vladimírem Barboríkem, CSc. Koedice s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Památníkem národního písemnictví.

Prague PhilharmonicChoir : choralsinging

Prague Philharmonic Choir 

1.1. 2018 – 31.12. 2018

Pražský filharmonický sbor má za sebou třiaosmdesátiletou historii, vystupuje s prestižními tělesy a dirigenty mezinárodní hudební scény a patří mezi nejvyhledávanější evropské profesionální pěvecké sbory. Hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru je od roku 2007 Lukáš Vasilek.

Tour of Bohuslav Martinů PhilharmonicOrchestra  in India

Bohuslav Martinů PhilharmonicOrchestra

12.1. 2018 – 19.1. 2018

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů bude mít ve dnech 12.-19.1. 2018 turné v indických městech Dillí, Mumbai, Goa a Kalkata. Filharmonie je v čele s indickým dirigentem DebashishemCmaudhurim. Turné se uskuteční na počest 70 let diplomatických vztahů mezi ČR a INDIÍ.

Czech and Slovakconstructionofthecentury

Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians in cooperation with the Czech Association of Civil Engineers, the Slovak Chamber of Civil Engineers, SIA - the Council of Construction of the Czech Republic and the ABF Foundation

rok 2018

Cílem projektu je prezentace architektury a stavitelství – hlavních a význačných architektonických a stavebních děl postavených v období 1918 – 2018 na území ČR a SR, zobrazení systému rozvoje měst a krajiny, prezentace sepětí architektury s výtvarným uměním na realizovaných stavbách. Z nominovaných 100 staveb, jejichž seznam připraví organizátoři, širší odborná veřejnost v anketě vybere 5 nejlepších staveb na území ČR a 5 staveb na území SROV. Výsledky ankety budou prezentovány na slavnostním večeru v Praze a v Bratislavě, akce bude doplněna vydáním publikace Sto staveb České a Slovenské republiky, vernisážemi putovní výstavy ve všech krajích republiky.

TheEditionofpublication and konference Industrialfootprints /VestigesofIndustry, landscape and settlements

Industrialfootprints

leden 2018 publikace, březen 2018 konference

Jedním z projektů platformy Industriální stopy  je vydání kolektivní monografie a uspořádání mezinárodní konference s názvem Industriální stopy v krajině a sídlech, jež vychází z výsledků výzkumu projektu NAKI II ministerstva kultury a také ze spolupráce s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Českého národního komitétu ICOMOS a Národním památkovým ústavem. Cílem je upozornit na potenciál industriálních objektů v kulturní krajině a sídlech, jako dosud přehlížené vrstvě kulturního dědictví, vnímaného víc na místní, regionální úrovni.

Lanna: EuropeanCultureways 2018

NEBE

1.Q.2018 – 1.Q. 2019

Hlavním záměrem projektu je představit společné základy evropských kulturních cest, zviditelnit pro veřejnost a cestovní ruch formou open-air expozice, výstavami a konferencemi velké a nadčasové dílo česko-rakouských osobností rodu Lanna na místech paměti přímo v krajině a tím oživit inspirující životní příběhy a odkaz novodobých evropských průmyslníků.

Bedřich Smetana

Czech Philharmonie

2018

Putovní multimediální výstava

Czech theatrephoto

Institute of Art - Theater Institute

Květen – červen 2018

Výstava o významné divadelní fotografii

Czech theater and drama fortheGermanculturalcontext

Institute of Art - Theater Institute

1. 4. 2017 – 31. 12. 2019

Vydání zvláštního německo-anglického čísla renomovaného časopisu Theater der Zeit věnovanému českému divadlu a edice německých překladů současných českých her

Panel story/paneland

MoravianGallery Brno

17. 11. 2017 –1. 8. 2018

Výstava panelových sídlišť jako neopakovatelný urbanistický, architektonický či designerský experiment

 

Way to the „Grand Jeu“

MoravianGallery Brno

28. 10. 2018 – 1. 1. 2019

Josef Šíma jako prostředník mezi avantgardní scénou nové Československé republiky a Francii

Czech-SlovakExhibition, „Clothing 100 years ago“

TheMoravian Land Museum

28. 10. 2018 – 31. 10. 2019

Výstava zaměřená na historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska v 19. a 20. st.

Roma in theprocessof re-education

Museum of Roma Culture

2018

Oborná studie, fotografická výstava, populárně-naučný seminář

Two in One

Museum ofGlass and Jewelery in Jablonec nad Nisou

Říjen 2018-březen 2019

Výstava o českém a slovenském designu skla

Breakingperiode

Art Museum  Olomouc

20. září 2018 – 27. ledna 2019

Mezinárodní výstavní projekt Rozlomená doba představí vůbec první syntetický pohled na vývoj moderního umění na území střední Evropy v historicky přelomových letech 1908-1928. Cílem výstavy je ukázat vzájemnou spolupráci významných umělců a uměleckých skupin působících v oblasti bývalého Rakouska-Uherska a nově vzniklé Evropy. Její součástí bude výpravná publikace v několika jazykových mutacích vydávaná ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae societas. Spolupořadateli akce jsou kromě Muzea umění Olomouc tekéMiędzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Galériamesta Bratislavy, Janus PannoniusMúzeum Pécs.

Jiří Kylián – BalletNationaltheatre

Nationaltheatre

1. 10. 2018

Balet k výročí založení republiky

TheFirstrepublic

NationalGallery

Podzim 2018

Výstava prezentuje „topografii výtvarné scény“ První republiky s důrazem na důležitá umělecká centra a národnostní pluralitu. Součástí budou celoroční vzdělávací a doprovodné programy zaměřené zejména na mládež.

1968: withhuman face!!!

Nationalgallery

Říjen 2018

Vizuální kultura 50. až 70. let min. století v kontextu dobových společensko-politických změn. Přednáškové cykly, workshopy, diskuse, promítání „trezorových“ filmů. Výstava literárních děl autorů Pražského jara

Czech-Slovak/ Slovak-Czech exhibition

National Museum

Říjen 2018 – září 2019

Rozsáhlý výstavní cyklus ukazující peripetie dějin 20. stol. v životě dvou národů

 

Therootsofparliamentarism in Europe

 

NationalHeritage Institute

 

2018

 

170 let ústavodárného říšského sněmu na Arcibiskupském zámku v Kroměříži a jeho význam pro vznik středoevropských států v roce 1918. Mezinárodní konference, doprovodné publikace a panelová výstava

SocialChanges, Politics and Lifestyle 1968

NationalHeritage Institute

2018

Soubor aktivit přibližujících vliv společenských proměn a politiky na životní styl a praktickou každodennost občanů někdejšího socialistického státu. Autentické svědectví o roku 1968 určené zejména pro mladou generaci.

SocialChanges, Politics and Lifestyle1918

NationalHeritage Institute

2018

Roční cyklus přednášek, výstav, edukačních akcí a dalších aktivit o konci první světové války a vzniku Československé republiky

 

Fifty-fifth(50/5)

MemorialofNationalLiterature

6. - 10.11. 2018

Týdenní cyklus přednášek, workshopů, diskusí, promítání trezorových filmů a výstava klíčových autorů Pražského jara 68

LiterarychronicleoftheFirst Republic 1918 - 1938

MemorialofNationalLiterature

2018

Obrazově-výkladová publikace doprovázená putovní výstavou.

Our France

MemorialofNationalLiterature

11.5. - 31.10. 2018

Výstava a publikace na téma překladů francouzské poezie ve 20. stol.

Concerts in theRussianFederation

Prague PhilharmonicChoir

Únor 2018

Koncertní činnost v Ruské federaci

7 concerts – G. Rossini: Stabat Mater

Prague PhilharmonicChoir

Duben/květen 2018

Koncertní činnost  v Izraeli– připomenutí izraelsko-české historické spolupráce

Concert to the 100th anniversaryofthefoundingofCzechoslovakia

Prague PhilharmonicChoir

1.srpna 2018

Koncertní činnost v rámci Bregenzského operního festivalu, připomenutí rovněž 90. výročí od úmrtí Leoše Janáčka

3 concertsto the 1000th anniversaryofthefoundationofCzechoslovakia

Prague PhilharmonicChoir

Říjen 2018

Koncertní činnost v Belgii, oslava 100. výročí založení ČR a 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka

Josef Koudelka- Returns

Museum ofAppliedArts

21. března 2018 – 23. září 2018

Výstava prací významného českého fotografa Josefa Koudelky je připravována k jeho 80. narozeninám a představí průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice tvoří rozsáhlý soubor cca 400 děl, která se fotograf rozhodl velkoryse věnovat Uměleckoprůmyslovému museu v Praze.  UPM tak bude jediným muzeem na světě, kde bude uloženo rozsáhlé dílo světoznámého fotografa. K výstavě vzniknou dvě knihy v česko-anglickém vydání.

 

 

Thegatesofthemonumentswide open

 

 

AssociationofHistoricSettlementsof Bohemia, Moravia and Silesia

 

 

Duben 2018

 

 

Členská města se připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel 18. 4. a po celý duben otvírají památky svých měst, pořádají výstavy, přednášky, koncerty, atd.

Theyoungpeoplephotographthehistoricalsights

AssociationofHistoricSettlementsof Bohemia, Moravia and Silesia

  1. – 17. 4. 2018

Mezinárodní soutěž – jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.

EuropeanHeritageDays

AssociationofHistoricSettlementsof Bohemia, Moravia and Silesia

8. 9. – 30. 9. 2018

Významná kulturně poznávací akce, která louží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech s důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. 

Conference Valtice

AssociationofHistoricSettlementsof Bohemia, Moravia and Silesia

22. 3. – 24. 3. 2018

Odborná konference na téma: „Proměny měst – 100 let“.

Beautiful „jizba“

Museum ofAppliedArts

červenec - listopad 2018

Výstava představí Krásnou jizbu, pobočku nakladatelství Družstevní práce založenou na konci roku 1927, jako nejvýznamnějším českou instituci v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století. Krásná jizba se stala platformou uplatnění zásad funkcionalismu a prosazování požadavků na kvalitu průmyslové výroby užitných předmětů, působila jako arbitr účelného a vkusného bydlení a svými aktivitami pronikla do každodenního života tisíců domácností.

Nobility of Czech Lands in EuropeanDiplomacy

NationalHeritage Institute

15.2. - 31.12. 2018

Projekt Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je součástí dlouhodobého programu Národního památkového ústavu s názvem Po stopách šlechtických rodů. V  roce 2018 se projekt zaměří na téma šlechtické diplomacie, a to ze tří zásadních důvodů:  1. Šlechta se vždy výrazně angažovala v diplomacii;  2. Národní památkový ústav spravuje mimořádně hodnotný soubor artefaktů souvisejících se šlechtickou diplomacií. 3. Téma šlechtické diplomacie je esenciálně mezinárodní - evropské.

 

 

Downloads