Dne 1. 4. 2018 skončilo funkční období dosavadní rady Státního fondu kultury ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvolila novou radu ve složení:

PhDr. Luděk Beneš
Jiří Dědeček  - předseda rady
MgA. Stanislav Doubrava
Mgr. Roman Giebisch
Ing. Břetislav Holásek - zástupce pro mediální komunikaci
prof. Miloš Horanský
Ing. Jiří Králík – 1. místopředseda rady
Ing. Aleš Krejčů
Radek Křižanovský
Ing. René Levínský, Ph.D.
Jan P. Muchow
PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D. - 2. místopředsedkyně rady
Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.