Nastavení cookies

(1) Samostatné oddělení Evropské unie je gesčním útvarem ministerstva na úseku vztahu k Evropské unii a k Radě Evropy.

(2) Na svěřeném úseku:

a) koordinuje plnění úkolů ministerstva vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a Radě Evropy a zastupuje v této problematice ministerstvo navenek,
b) je gesčním útvarem ministerstva pro vztah k Ministerstvu zahraničních věcí v rozsahu působnosti ministerstva vyplývajících pro něj z členství v Evropské unii a Radě Evropy,
c) eviduje závazky vyplývající z mezinárodních smluv ve vztahu k Evropské unii a Radě Evropy, jejichž plnění bylo uloženo ministerstvu, a při jejich plnění spolupracuje s ostatními věcně příslušnými odbory ministerstva,
d) odpovídá za správu databáze předpisů Evropských společenství (ISAP) a výstupy z ní využívá ve spolupráci s dalšími odbory ministerstva k zabezpečení harmonizace právních předpisů v oblasti věcné působnosti ministerstva s  právní úpravou Evropských společenství; poskytuje z této databáze údaje jednotlivým odborům,
e) organizuje a zajišťuje styk zaměstnanců ministerstva s představiteli Evropské unie a  Rady Evropy.