Profesionální divadlo, hudba, tanec a výtvarné umění

Oddělení umění plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast profesionálního umění, a to v oboru hudebním, divadelním, tanečním a v oboru výtvarného umění a architektury, užitého umění a uměleckých řemesel.

Zejména:

  • pro potřeby veřejné správy zabezpečuje soustavný přehled o stavu profesionálního umění a vyhodnocuje jej,
  • spolupořádá významné akce v oblasti profesionálního umění,
  • realizuje výběrová dotační řízení na podporu projektů profesionálního umění, Program na podporu stálých profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely,
  • ve spolupráci se zahraničním odborem se podílí na zajištění prezentace českého profesionálního umění v zahraničí,
  • v souladu s kulturními dohodami a ve spolupráci se zahraničním odborem zajišťuje vysílání a přijímání projektů zásadního významu z oblasti profesionálního umění,
  • podílí se na přípravě významných kulturních akcí a uměleckých přehlídek ,
  • podílí se na činnostech spojených s programem výzkumu a vývoje v oblasti profesionálního umění,
  • plní funkci zřizovatele České filharmonie, Pražského filharmonického sboru, Národního divadla, Státní opery Praha a Institutu umění - Divadelního ústavu,
  • vytváří podmínky pro rozvoj a podporu profesionální umělecké činnosti ve spolupráci s vysokými školami,
  • zajišťuje kontakt s profesními sdruženími v oblasti profesionálního umění.