Před časem jste -- ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů -- nechali zapsat svou sbírku, případně sbírky, do centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvu kultury. Tím pro vás vznikla povinnost nakládat se sbírkami podle citovaného zákona a zároveň můžete využívat práv, která ze zákona pro vlastníky (správce) sbírek plynou. Podle ustanovení § 7 zákona je jednou z vašich povinností permanentní aktualizace zápisu vaší sbírky v CES.

Pro usnadnění samotného zápisu sbírek do CES a k usnadnění jeho aktualizace připravilo Ministerstvo kultury ve spolupráci s Moravským zemským muzeem počítačový program CESik. Po zkušenostech s jeho několika verzemi a po zkušenostech z aktualizace zápisů sbírek v CES byla připravena jeho další verze, která je k dispozici na www stránkách Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) pracujícího při Moravském zemském muzeu (http://www.citem.cz/projekty/cesik/ ) od 1. února 2004, včetně nápovědy. Z nápovědy se dozvíte, v čem konkrétně je tato verze lepší, o co více usnadní vaši práci. Tím nejpodstatnějším je, že:

nemusíte formuláře, na nichž žádáte v rámci aktualizace o provedení změn ve výčtu evidenčních čísel sbírkových předmětů vašich sbírek, vyplňovat ručně v papírové podobě, ale zasílat žádosti v elektronické podobě na disketě právě s pomocí nové verze programu CESik; po provedení změn je vytiskne ministerstvo a potvrzené vám je vrátí,
nové formuláře znají pouze tři typy změn, a to přidání evidenčního čísla, vyřazení evidenčního čísla (jeho zablokování, takže již v budoucnu nelze použít) a zrušení evidenčního čísla (jeho vymazání z CES, takže je lze v budoucnu znovu použít); kdy lze který typ změny použít se dozvíte z textu formuláře,
formuláře uvádějí celkem 15 případů, kdy lze uvedené tři typy změn (přidání, vyřazení, zrušení) použít, přičemž můžete vždy použít a odeslat pouze tu část formuláře, který odpovídá změně, kterou požadujete a nikoliv, jako dosud, formulář
formulář počítá i s nápravou omylů, jimž se nelze při správě sbírek vyhnout, a dále se všemi případy změn, které se až dosud vyskytovaly; nelze sice zaručit, že je to výčet konečný, ale i tak jde o významné usnadnění vaši práce.
Žádáme vás proto, abyste pečlivě novou verzi programu CESik prostudovali a využívali ji jako významný nástroj racionalizace aktualizace zápisů vašich sbírek v CES -- a děkujeme vám za spolupráci.

Externí linky

http://www.citem.cz/projekty/cesik/