Ceny Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2011

zpět

Státní cena za překladatelské dílo

foto Martin Hilský foto: Karel Meister

Martin Hilský

za překlad úplného díla Williama Shakespeara s přihlédnutím k dosavadní překladatelské činnosti

Překladatel z angličtiny a shakespearolog Martin Hilský se narodil 8. dubna 1943 v Praze; jeho manželkou je překladatelka Kateřina Hilská. Studoval na pražské FF UK nejprve češtinu a angličtinu, později španělštinu. Od poloviny 60. let působí na akademické půdě, nejprve na FF UK v Praze, od roku 2010 na FF JČU v Českých Budějovicích. Od roku 1973 spolupracoval s nakladatelstvím Odeon jako překladatel, autor lektorských posudků, předmluv a doslovů. Je laureátem cen Josefa Jungmanna (1997) a Toma Stopparda (2002) a čestným členem Řádu britského impéria za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku (2001).

Kompletní dílo Williama Shakespeara, jeho práce dramatické a básnické, překládal Hilský od roku 1983. V letošním roce vydalo jeho překlady v jednom svazku nakladatelství Academia. Do českého jazyka dále převedl T. S. Eliota, D. H. Lawrence, J. Steinbecka, J. M. Syngeho nebo T. Wildera. Napsal esejistické tituly Modernisté (1995), Rozbité zrcadlo (2009) a Shakespeare a jeviště svět (2010).

„Jako překladatel se musím přiznat,“ řekl Hilský o Shakespearovi v jednom rozhovoru, „že mě fascinuje úžasně širokým rejstříkem a bohatostí řeči. To, co Shakespeare dělá s jazykem, nemá v anglickém dramatu obdobu. Ve slovních hříčkách předjímal Jamese Joyce, v aforismech a jazykovém vtipu Oscara Wilda, dokázal stejně dobře zacházet s básnickou řečí jako s erotickým slangem, uměl stvořit monumentální královskou řeč i vykloubenou, téměř surreální řeč šašků.“

Předchozí laureáti

1995 Josef Hiršal
1996 Ludvík Kundera
1997 Luba a Rudolf Pellarovi
1998 Jindřich Pokorný
1999 Lumír Čivrný
2000 Anna Valentová
2001 Jan Vladislav
2002 Jiří Pelán
2003 Dušan Karpatský
2004 Dušan Zbavitel
2005 Pavla Lidmilová
2006 František Fröhlich
2007 Antonín Přidal
2008 Jiří Stromšík
2009 Miroslav Jindra
2010 Oldřich Král