Ceny Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2011

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že mohu i v letošním roce rozšířit dosavadní řady laureátů státních cen o další jména. Jména někdy méně známá, mediálně nepreferovaná, ale každopádně jména, s nimiž jsou spojeny konkrétní výsledky – a to výsledky ve svých oborech výjimečné. Ať jde o prozaičku a literární vědkyni Danielu Hodrovou a shakespearovského překladatele Martina Hilského, nebo Jiřího Kyliána, Lubomíra Dorůžku, Leoše Válku, Miroslava Masáka, Jana Němce a Zdeňka Lišku, abych jmenoval laureáty v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění, architektury – a nejnověji filmu.

Ceny udělované Ministerstvem kultury České republiky se těší vysoké prestiži a relativně dlouhé tradici; státní ceny za přínos v oborech literatury a uměleckého překladu byly prvně uděleny už v roce 1920. Tradice a prestiž jsou spojovány také s místem, kde jsou letos ceny předávány – s Národním divadlem v Praze. Mám za to, že jak z těchto důvodů, tak s ohledem na výše jmenované laureáty je 27. říjen 2011 velkou a nepominutelnou událostí české kultury.

S úctou
podpis MUDr. Jiří Besser - Ministr kultury ČR
MUDr. Jiří Besser
Ministr kultury ČR