Nastavení cookies
V roce 2001 ocenění obdrželi:  
MUDr. Karel  Šefrna Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
PhDr. Milan Krejčí Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
prof. Lumír Pivovarský Cena  za neprofesionální hudební aktivity
Milan Uherek Cena za dětské umělecké aktivity
Jiří Rebec Cena za neprofesionální taneční aktivity
PhDr. Karel Pavlištík, CSc. Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru

 

 

 

 

V roce 2002 ocenění obdrželi:  
Josef Brůček Cena za  neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Mgr. Jiří Beneš Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
Jindřich Roubíček Cena za neprofesionální hudební aktivity
doc. Eva Machková Cena za dětské umělecké aktivity
Eva Veverková Cena za neprofesionální taneční aktivity

 

 

 

 

V roce 2003 ocenění obdrželi:  
Mgr. Alexandr Gregar Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
RNDr. Jiří Rentz Cena za neprofesionální  audiovizuální a výtvarné aktivity
Libuše Kurková Cena za dětské estetické aktivity
Karel Dospiva Cena za neprofesionální hudební aktivity
PhDr. Hannah Laudová Cena  za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru

 

 

 

 

V roce 2004  ocenění obdrželi:  
prof. PhDr. Jan Císař, CSc. Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Akad. soch. Věra Roeselová Cena za dětské estetické aktivity
Jaroslav Doleček Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
prof. PaedDr. Jiří Kolář Cena za neprofesionální hudební aktivity
PhDr. Jaroslav Štika, CSc. Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru

 

 

 

 

V roce 2005 ocenění obdrželi:  
Vlastimil Ondráček Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Karel Novotný Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
Čestmír Stašek Cena za dětské estetické aktivit
Josef Režný Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
PhDr. Jaroslava Modrochová Cena za neprofesionální hudební aktivity

 

 

 

 

V roce 2006 ocenění obdrželi:  
PhDr. Vítězslava Šrámková Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. Ladislav Rosík Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
Hana  Budínská Cena za dětské estetické aktivit
Miloslav  Brtník Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
VDO města Zlína Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jan Schmidt Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2007 ocenění obdrželi:  
Jan  Merta Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. František  Jireš Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Dana Ždímalová Cena za dětské umělecké aktivit
Zdeněk Bláha Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Václav Mazáček Cena za neprofesionální hudební aktivity
nebyla udělena Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2008 ocenění obdrželi:  
Rudolf  Felzmann Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
František Dostál Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Pavla Jeníčková Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Josef Jančář, CSc. Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský Cena za neprofesionální hudební aktivity
Marcela Látalová Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2009 ocenění obdrželi:  
Luděk Richter Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Bohumil Kheil Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
Alois Motýl Cena za dětské umělecké aktivit
Daniela Stavělová Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Blanka Čechová Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jiřina Máčelová Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2010 ocenění obdrželi:  
Mgr. Milan Schejbal Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
prof. Dr. Ludvík Baran, DrSc. Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
Jindra Delongová Cena za dětské umělecké aktivit
Jaromír Nečas Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Stanislav  Horák Cena za neprofesionální hudební aktivity
Věra Tesařová Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2011 ocenění obdrželi:  
Jiří Oudes Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. Emil Pražan Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Bohumíra  Cveklová Cena za dětské umělecké aktivit
PaedDr. Eva Rejšková Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Jan Kasal Cena za neprofesionální hudební aktivity
Iva Švarcová Cena za neprofesionální taneční aktivity

 

 

 

 

V roce 2012 ocenění obdrželi:  
František Laurin Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
PhDr. Věra Matějů Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Mgr. Zdena Synecká Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Věra Kovářů Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Miroslav Lošťák Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jena Janovská Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2013 ocenění obdrželi:  
Hana Kofránková Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Jaroslav Nykl Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
PhDr. Jaroslava Macková Cena za dětské umělecké aktivit
prof. PhDr. Dušan Holý, Dr.Sc. Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Petr Stříška Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jindřich Zemánek Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2014 ocenění obdrželi:  
Hana Franková Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
MVDr. Rudolf Němeček Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
PhDr. Jiřina Langhammerová Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Eva Štrausová Cena za neprofesionální hudební aktivity

 

 

 

 

V roce 2015 ocenění obdrželi:  
PaedDr. František Zborník Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. Ladislav Františ Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Eva Polzerová Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Jiří Traxler Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Bohuslav Korejs Cena za neprofesionální hudební aktivity
Martina Hroudová Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2016 ocenění obdrželi:  
Ing. Dušan Zakopal Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Jiří Bartoš Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
PaedDr. Jan Svoboda Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Jan Krist Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Jaroslav Zeman Cena za neprofesionální hudební aktivity
Blanka Rejholdová Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2017 ocenění obdrželi:  
Ema Zámečníková Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Petr Chmela Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity  
Mgr. Eva Šeinerová Cena za dětské umělecké aktivit
doc.PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
MgA. Magdalena Bílková – Tůmová Cena za neprofesionální hudební aktivity
Josef Kábrt Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

 

V roce 2018 ocenění obdrželi:  
Ing. Jan Novák Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Jana Neugebauerová Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity  
prof. Mgr. Jaroslav Provazník Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Alena Schauerová Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc. Cena za neprofesionální hudební aktivity
Mgr. Jiří Lössl Cena za neprofesionální taneční aktivity

 

 

 

 

V roce 2019 ocenění obdrželi:  
Vladimír Hulec Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Mgr. Alena Krejčová Cena za neprof. audiovizuální a výtvarné aktivity 
Mgr. Jitka Tláskalová Cena za dětské umělecké aktivit
Kamila Skopová Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Jaroslav Krček Cena za neprofesionální hudební aktivity

-  Cena za neprofesionální taneční aktivity nebyla udělena, jelikož do tohoto oboru nebyla zaslána žádná nominace.

 

 

 

 

V roce 2020 ocenění obdrželi:  
Jana Urbanová Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Mgr. Vítězslav Krejčí Cena za neprof. audiovizuální a výtvarné aktivity 

Ing. Vladislav Souček
a Zdeňka Součková

Cena za dětské umělecké aktivity
Naděžda Gregorová Cena za neprofesionální taneční aktivity
Josef Ištvánek Cena za neprofesionální hudební aktivity

-  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru nebyla udělena, jelikož do tohoto oboru nebyla zaslána žádná nominace.

 

 

 

 

V roce 2021 ocenění obdrželi:  
Ivan Němec Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
prof. Rudolf Adler Cena za neprof. audiovizuální a výtvarné aktivity
Mgr. Irena Konývková Cena za dětské umělecké aktivity
Mgr. Marie Pachtová Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
prof. Ivan Štraus Cena za neprofesionální hudební aktivity
prof. Ivanka Kubicová Cena za neprofesionální taneční aktivity

 

 

 

 

V roce 2022 ocenění obdrželi:  
Mgr. Jiřina Lhotská Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Vladimír Skalický Cena za neprof. audiovizuální a výtvarné aktivity
prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. Cena za dětské umělecké aktivity
Eva Zetová Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
RNDr. Vladimír Žůrek Cena za neprofesionální hudební aktivity
Lenka Jíšová Cena za neprofesionální taneční aktivity

 

 

 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit v letech 2001-2022.docx.docx, 16.6 kB