V roce 2001 ocenění obdrželi:

MUDr. Karel  Šefrna                - Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
PhDr. Milan Krejčí                   - Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
prof. Lumír Pivovarský            - Cena  za neprofesionální hudební aktivity
Milan Uherek                           - Cena za dětské umělecké aktivity
Jiří Rebec                                - Cena za neprofesionální taneční aktivity
PhDr. Karel Pavlištík, CSc.     - Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru

 

V roce 2002 ocenění obdrželi:

Josef Brůček                              - Cena za  neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Mgr. Jiří Beneš                          - Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
Jindřich Roubíček                     - Cena za neprofesionální hudební aktivity
doc. Eva Machková                  - Cena za dětské umělecké aktivity
Eva Veverková                          - Cena za neprofesionální taneční aktivity

 

V roce 2003 ocenění obdrželi:

Mgr. Alexandr Gregar               - Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
RNDr. Jiří Rentz                       -  Cena za neprofesionální  audiovizuální a výtvarné aktivity
Libuše Kurková                        -  Cena za dětské estetické aktivity
Karel Dospiva                           -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
PhDr. Hannah Laudová            -  Cena  za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru

 

V roce 2004  ocenění obdrželi:

prof. PhDr. Jan Císař, CSc.      - Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Akad. soch. Věra Roeselová    - Cena za dětské estetické aktivity
Jaroslav Doleček                      - Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
prof. PaedDr. Jiří Kolář           - Cena za neprofesionální hudební aktivity
PhDr. Jaroslav Štika, CSc.       - Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru

 

V roce 2005 ocenění obdrželi:

Vlastimil Ondráček                   -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Karel Novotný                           -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Čestmír Stašek                            -  Cena za dětské estetické aktivit
Josef Režný                                -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
PhDr. Jaroslava Modrochová     -  Cena za neprofesionální hudební aktivity

 

V roce 2006 ocenění obdrželi:

PhDr. Vítězslava Šrámková      -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. Ladislav Rosík                   -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Hana  Budínská                          -  Cena za dětské estetické aktivit
Miloslav  Brtník                         -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
VDO města Zlína                       -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jan Schmidt                                -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2007 ocenění obdrželi:

Jan  Merta                                   -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. František  Jireš                    -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Dana Ždímalová                         -  Cena za dětské umělecké aktivit
Zdeněk Bláha                             -   Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Václav Mazáček                         -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
nebyla udělena                           -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2008 ocenění obdrželi:

Rudolf  Felzmann                      -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
František Dostál                         -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Pavla Jeníčková                         -  Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Josef Jančář, CSc.           -   Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský  -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Marcela Látalová                       -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2009 ocenění obdrželi:

Luděk Richter                            -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Bohumil Kheil                            -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Alois Motýl                                -  Cena za dětské umělecké aktivit
Daniela Stavělová                       -   Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Blanka Čechová                          -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jiřina Máčelová                           -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2010 ocenění obdrželi:

Mgr. Milan Schejbal                    -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
prof. Dr. Ludvík Baran, DrSc.    -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Jindra Delongová                         -  Cena za dětské umělecké aktivit
Jaromír Nečas                              -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Stanislav  Horák                          -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Věra Tesařová                              -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2011 ocenění obdrželi:

Jiří Oudes                                    -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. Emil Pražan                         -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Bohumíra  Cveklová                   -  Cena za dětské umělecké aktivit
PaedDr.Eva Rejšková                 -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Jan Kasal                                     -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Iva Švarcová                                -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2012 ocenění obdrželi:

František Laurin                          -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
PhDr. Věra Matějů                      -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Mgr. Zdena Synecká                   -  Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Věra Kovářů                     -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Miroslav Lošťák                         -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jena Janovská                             -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

 

V roce 2013 ocenění obdrželi:

Hana Kofránková                        -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Jaroslav Nykl                              -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
PhDr. Jaroslava Macková           -  Cena za dětské umělecké aktivit
prof. PhDr. Dušan Holý, Dr.Sc.  -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Petr Stříška                                  -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Jindřich Zemánek                        -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

 

V roce 2014 ocenění obdrželi:

Hana Franková                            -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
MVDr. Rudolf Němeček            -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
PhDr. Jiřina Langhammerová     -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Eva Štrausová                              -  Cena za neprofesionální hudební aktivity

 

V roce 2015 ocenění obdrželi:

PaedDr. František Zborník          -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Ing. Ladislav Františ                   -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity 
Eva Polzerová                             -  Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Jiří Traxler                        -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Bohuslav Korejs                          -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Martina Hroudová                       -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2016 ocenění obdrželi:

Ing. Dušan Zakopal                     -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Jiří Bartoš                                     -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity  
PaedDr. Jan Svoboda                   -  Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Jan Krist                            -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Jaroslav Zeman                            -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Blanka Rejholdová                      -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2017 ocenění obdrželi:

Ema Zámečníková                       -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Petr Chmela                                  -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity  
Mgr. Eva Šeinerová                     -  Cena za dětské umělecké aktivit
doc.PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.      -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
MgA. Magdalena Bílková – Tůmová   -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Josef Kábrt                                    -  Cena za neprofesionální taneční  aktivity

 

V roce 2018 ocenění obdrželi:

Ing. Jan Novák                             -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Jana Neugebauerová                  -  Cena za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity  
prof. Mgr. Jaroslav Provazník      -  Cena za dětské umělecké aktivit
PhDr. Alena Schauerová             -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc.     -  Cena za neprofesionální hudební aktivity
Mgr. Jiří Lössl                              -  Cena za neprofesionální taneční aktivity

 

V roce 2019 ocenění obdrželi:

Vladimír Hulec                                  -  Cena za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity
Mgr. Alena Krejčová                         -  Cena za neprof. audiovizuální a výtvarné aktivity 
Mgr. Jitka Tláskalová                        -  Cena za dětské umělecké aktivit
Kamila Skopová                               -  Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
Jaroslav Krček                                  -  Cena za neprofesionální hudební aktivity

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit v letech 2001 - 2019.docx, 18.4 kB