Nastavení cookies

Kinematografie, resp. audiovize je nejen kulturní obor, ale je významná i pro zachování národní identity, neboť vypovídá o minulosti i současnosti života v České republice, národních dějinách, kulturních zvycích, společenských i historických jevech a má i roli vzdělávací a výchovnou. Rovněž reprezentuje Českou republiku na mezinárodním poli a vypovídá o české kulturní jedinečnosti. Mezi ostatními uměleckými obory má složitější postavení, protože umělecká činnost je vázána na technologicky a finančně náročnou výrobu.

Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.

Návrh musí být zpracován písemně na přiloženém formuláři. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno a příjmení fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.

Poroty

V souladu s § 29 uvedeného nařízení vlády se návrhy na udělení ceny podávají ministerstvu, a o udělení rozhoduje ministr na základě doporučení porot, jmenovaných ministrem. Složení těchto porot a způsob jejich činnosti upravuje Jednací řád, vydaný ministerstvem kultury.
 

Cena

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize lze udělit každoročně zpravidla k 27. říjnu. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě.

Ocenění

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.

Další informace podá odbor médií a audiovize: Lenka Holubová Mikolášová, tel. 257 085 360
e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz

Laureáti

2023 – Vladimír Pucholt, Artemio Benki in memoriam
2022 – Marcela Pittermannová, Evald Schorm in memoriam
2021 - Zdeněk Svěrák, Ester Krumbachová in memoriam
2020 – Eva Zaoralová, Miloš Forman in memoriam
2019 - Jiří Menzel, Jaroslav Kučera in memoriam
2018 - Hynek Bočan
2017 - Jaromír Kallista, Jiří Brdečka in memoriam
2016 - František Filip, Elmar Klos in memoriam
2015 - Drahomíra Vihanová, Miroslav Ondříček in memoriam
2014 - Kristina Vlachová, Věra Chytilová in memoriam
2013 - Vladimír Opěla, František Vláčil in memoriam
2012 - Ladislav Helge, Jan Špáta in memoriam
2011 - Jan Němec, Zdeněk Liška in memoriam
2010 - Břetislav Pojar, Karel Kachyňa in memoriam
2009 - Jiří Krejčík

 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář návrhu.rtf, 252.8 kB
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb..doc, 96.5 kB
Spojte se s námi