Nastavení cookies

Výzva EK k předkládání návrhů – zvýšení povědomí o přínosech duševního vlastnictví

Evropská komise (EK) ve spolupráci s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) zveřejnila dne 16. ledna 2015 výzvu k předkládání návrhů projektů ke zvýšení povědomí o hodnotě a přínosech duševního vlastnictví. 

 

Veřejná konzultace - Ochrana a vymáhání práv ve třetích zemích

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights) ve spolupráci s Evropskou komisí zahájilo dne 10. března 2014 veřejnou konzultaci.  

 

Prodloužení veřejné konzultace Evropské komise k přezkoumání unijní úpravy autorského práva

Evropská komise vyhlásila dne 5. prosince 2013 veřejnou konzultaci související s přezkumem právní úpravy autorského práva v rámci Evropské unie (unijní úpravy autorského práva).

 

Poslanecká novela autorského zákona č. 156/2013 Sb.

Dne 1. července 2013 nabyl účinnosti  zákon č. 156/2013 Sb.(pdf59 kB), kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Marrakéšská smlouva o usnadnění přístupu nevidomých k autorskoprávně chráněným dílům přijata

Za účasti 186 členských států Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a řady nevládních organizací byla na diplomatické konferenci v marockém Marrakéši přijata dne 27. června 2013 historická mezinárodní smlouva o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení.  

 

Česká republika podepsala Pekingskou smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

V pondělí 29. dubna 2013 v sídle Světové organizace duševního vlastnictví WIPO v Ženevě velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při Evropské úřadovně OSN K. Sequensová podepsala jménem našeho státu s výhradou ratifikace mezinárodní smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, která byla přijata loňského roku na diplomatické konferenci v Pekingu.  

 

Návrh novely autorského zákona předložen vládě

Ministerstvo kultury předložilo vládě k projednání návrh novely autorského zákona. Cílem novely je transponovat do českého právního řádu dvě směrnice Evropské unie přijaté v uplynulých dvou letech, a sice směrnici o prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám a směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.  

 

Záznam z jednání k novele AZ 22.5.2012

Dne 22. května 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona (AZ) uskutečnilo další z plánovaných jednání. Jeho předmětem byla diskuse ke zbývajícím návrhům dosud neprojednaným v rámci dřívějších tematicky zaměřených jednání.

 

Záznam z jednání k novele autorského zákona „osiřelá díla II.“

Dne 16. května 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Jeho předmětem byla diskuse k návrhům týkajícím se problematiky osiřelých děl.

 

Záznam z jednání k novele AZ - kolektivní správa práv 4. 5. 2012

Dne 4. května 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Jeho předmětem bylo pokračování diskuse k návrhům týkajícím se problematiky kolektivní správy práv, tedy ustanovení hlavy IV AZ a ustanovení souvisejících. Jednání navázalo na diskusi k tomuto tématu dne 10. dubna 2012.

 

Záznam z jednání k novele AZ – knihovní licence II – 27.4.2012

Dne 27. dubna 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Předmětem bylo pokračování diskuse k návrhům týkajícím se tzv. knihovní licence, tedy především ustanovení § 37 AZ a ustanovení souvisejících (první jednání k tomuto tématu se konalo 12. března 2012).

 

Záznam z jednání k novele AZ – náhradní odměny II – 18.4.2012

Dne 18. dubna 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Jeho předmětem byla diskuse k návrhům týkajícím se problematiky tzv. náhradních odměn, tedy především ustanovení § 25 AZ a ustanovení souvisejících. Jednání navazovalo na jednání o tomtéž tématu uskutečněné dne 5. 3. 2012.

 

Záznam z jednání k novele AZ – kolektivní správa práv – 10.4.2012

 

Záznam z jednání k novele AZ – licence pro zdravotně postižené – 2.4.2012

 

Záznam z jednání k novele AZ – opětný prodej – 23.3.2012

 

Záznam z jednání k novele AZ – knihovní licence – 12.3.2012

 

Záznam z jednání k novele AZ – náhradní odměny – 5.3.2012

 

Záznam z jednání k novele AZ – prodloužení doby ochrany – 20.2.2012

 

Záznam z jednání k novele AZ - osiřelá díla - 6.2.2012

 

Záznam z úvodního jednání k přípravě novely AZ – 31.1.2012

 

Dotazníkový průzkum – dostupnost informací o autorském právu

 

Podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona

 

Informativní stanovisko odboru autorského práva Ministerstva kultury k nárokování odměn za užívání autorádií ve služebních vozech ze dne 16. 12. 2011