Nastavení cookies

 

Národní památkový ústav.png

Žadatel: Národní památkový ústav

Lokalizace: Nedvědice, Jihomoravský kraj

 

 

 

 

Anotace:

Předmětem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Hlavním důvodem realizace projektu je zejména havarijní stav zahrady. Bez provedení památkové obnovy dojde k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění nových prostor památky pro veřejnost. Součástí projektu je i nová expozice, virtuální prohlídka zahrady a realizace opatření ke zvýšení ochrany a zabezpečení této památky.

Termíny

Datum podání žádosti

17. 5. 2016

Datum schválení

8. 12. 2016

Datum ukončení

30. 9. 2020

Rozpočet

Celková částka projektu

125 020 564,39 Kč

Z toho podíl EU

98 441 253,58 Kč

Z toho podíl SR

17 371 985,93 Kč

Vlastní zdroje

9 407 837,30 Kč

                                                     

Výchozí stav:

Mimořádně zachovalý středověký hradní areál, prezentuje vývoj od gotické pevnosti přes renesanční palác, barokní a klasicistní interiéry až po romantismus 19. století. Hrad byl založen na skalnatém ostrohu ve 13. století. V dobách, kdy hrad vznikal, byli Pernštejnové jedním z nejbohatších rodů v českých zemích. Pernštejn se na dlouhá léta stal stěžejním sídlem tohoto rodu. Hrad Pernštejn je jedinečný svým složitým stavebním vývojem

a proměnou středověkého hradu v barokní moravskou zemskou pevnost. Nedílnou součástí hradu je veřejnosti téměř neznámý rozsáhlý komplex hradních zahrad, včetně vrchnostenské okrasné zahrady a související park

obepínající zbylou část kopce pod hradem. Vrchnostenská okrasná zahrada, jejíž obnova je předmětem předkládaného projektu, byla založena na začátku 19. století v těsné blízkosti středověkého a autenticky dochovaného hradu Pernštejn.

Předmětem projektu je obnova jedinečného díla zahradního umění – vrchnostenské okrasné zahrady, která je situována na jižním svahu hradu Pernštejn.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je především památková obnova jedinečného díla zahradního umění a staveb s velkým podílem restaurátorských prací.

1. Zvýšení atraktivity hojně navštěvovaného památkového objektu – hradu Pernštejna, očekávaný nárůst počtu návštěvníků hradu a samotných pernštejnských zahrad.

2. Rozšíření nabídky návštěvníkům památkového objektu (nová prohlídková trasa) a zlepšení standardu poskytovaných služeb prostřednictvím vybudování návštěvnické infrastruktury.

3. Zpřístupnění části památkového objektu pro návštěvníky s omezenou mobilitou vytvoření klidové zóny určené pro návštěvníky.

4. vybudování nové expozice prezentující obnovu díla zahradního umění.

5. Digitalizace výstupů projektu a zveřejnění virtuální prohlídky na webových stránkách.

6. Modernizaci a vybudování potřebného technologického zařízení a strojů pro funkční provoz obnovené památky.

7. Zabezpečení a ochraně obnovené části památkového objektu.

V případě, že by projekt nebyl realizován, docházelo by k dalšímu zhoršování už tak velmi špatného až havarijního stavu celého prostoru. U dochovaných prvků zahradní architektury by mohlo dojít k nevratným poškozením či dokonce až k jejich zániku. I nadále by byly ohroženy stávající dřeviny polomy při větrných smrštích.

 

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.jpg
Spojte se s námi